Povětrnostní podmínky na Osoblažsku jsou pro větrnou energetiku příznivé, stejně tak jako na polské straně hranice. Zatímco v Polsku se dnes už točí patnáct vrtulí dobře viditelných třeba od Slezských Rudoltic, na Osoblažsku chce být projekt Ostwindu první vlaštovkou.

Občané Dívčího Hradu a okolí mohou odeslat své připomínky k projektu do soboty 7. března 2015.

Veřejné jednání

Dívčí Hrad v úterý navštívili zástupci Ostwindu, aby na veřejném projednání představili svůj záměr místním. Ukázali jim projektovou dokumentaci i odborné posudky a zodpověděli jim dotazy v diskusi. „Lokalita Osoblažska z hlediska větrných podmínek byla vyhodnocena jako velmi kvalitní. Proto jsme oslovili obec a okolí," řekl zástupce firmy Ostwind.

Obavy z negativních vlivů „větrníků"

Obyvatelé Dívčího Hradu a okolí se obávají hluku, narušení krajinného rázu i negativních vlivů na pohodu bydlení při výstavbě i provozu.

Podle zástupců Ostwind je nejbližší obytná zóna dostatečně vzdálená, a to skoro kilometr. V rámci studií proběhlo i měření hluku a výpočty potvrdily, že limity nebudou překročeny. Sám vedoucí projektu ale přiznal, že k porušení rázu krajiny dojde.

Orel mořský to prý zvládne

Vyjádřil se i k ornitologickému posudku Radima Kočvary, který varuje před ohrožením orla mořského, který se v dané oblasti vyskytoval. „Lokalita opakovaného výskytu orla mořského a zejména jeho hnízdiště jsou důvodem k vyloučení výstavby elektráren v okruhu tří kilometrů od hnízda," uvedl ve svém posudku Kočvara. Podle vedoucího projektu Ostwindu k ovlivnění orla mořského sice může dojít, ale nijak významně.

Starostové obou obcí jsou pro

Poté dostali prostor také starostové Dívčího Hradu a Hlinky. „Všechno máme připraveno a záměr větrných elektráren podporujeme," řekl stanovisko obce Jan Bezděk, starosta Dívčího Hradu. Starosta Hlinky Marcel Chovančák jen dodal, že dohoda o spolupráci je podepsána, takže také jeho obec projekt schvaluje.

Veřejné jednání zakončili veřejnou diskuzí. „Naruší větrníky televizní a mobilní signál?" ptala se občanka Dívčího Hradu. Zástupci Ostwindu ji ujistili, že pokud by něco takového hrozilo, projekt by ani nemohl být schválen. Podle něj se rušení signálu nikdo obávat nemusí.

„Chtěl bych se zeptat na ekonomiku projektu ve vztahu k obci. Jaké pro ni plynou bonusy?" zeptal se Přemysl Drozd z nedalekých Slezských Rudoltic. Zástupci Ostwindu řekli, že byla uzavřená smlouva na dvě částky, které poputují obci. Jednorázová finanční kompenzace za výstavbu a také každoroční částka za běžný provoz.

Blíže se k financím zástupci Ostwindu odmítli vyjadřovat s odůvodněním, že hlavním předmětem veřejného projednání záměru jsou pouze vlivy životní prostředí.

Odpůrce větrníků bude dál bojovat

Po veřejném projednávání si Přemysl Drozd Deníku postěžoval: „Překvapuje mě, že ti samí lidé, kteří jsou členy sdružení Osoblažský cech a podporují sociální podniky a turistické aktivity, zároveň podporují výstavbu elektráren. Ty přece zcela naruší panorama naší krajiny.

K čemu tady budeme mít takové strašáky a dívat se na ně pětadvacet let? Navíc si myslím, že zisk z projektu není pro obec Dívčí Hrad ani Hlinka zase až tak zajímavý," dodal Drozd s tím, že se bude snažit bojovat proti vzniku větrných elektráren na Osoblažsku.

Co signalizuje malý zájem místních

Starosta Dívčího Hradu je ale pevně rozhodnutý projekt větrných elektráren i nadále podporovat. Nevidí důvod, proč by elektrárny v dané lokalitě nemohly vzniknout.

„Co se týče negativních postojů k větrníkům, tak těch je pouze hrstka. Když jsem se díval do posudku, tak záporných stanovisek přišlo asi šest nebo sedm. Viděl jsem to i dnes na setkání.

Dvakrát jsme hlásili v rozhlase o veřejném zasedání, měli jsme to vyvěšené na úřední desce a i přesto se na dnešním jednání vyjádřilo pouze šest občanů s dotazy či připomínkami. Navíc většina byla z okolních obcí," řekl Jan Bezděk, starosta Dívčího Hradu.

Vyskytují se i obavy, zda Dívčí Hrad při jednání s investory dokázal prosadit dostatečně lukrativní podmínky pro obec. „Dokud není podepsáno, postaveno a roztočeno, vše je v jednání. V současnosti jsme se v procentech ze zisku pro obec posunuli a snažíme se jít ještě výš. Chceme pro obec maximum a rozhodně tu nesedíme se založenýma rukama.

Větrné elektrárny řešíme už od roku 2011. Na zasedáních zastupitelstva jsme to probírali osmkrát. Dnes za mnou přišlo i pár seniorů podívat se na územní plán a ti mi řekli, že projektu fandí," uzavřel Bezděk.