Zdejší mimořádně vzácné druhy rostlin potřebují pro své další přežití pomoc těchto býložravců, kteří spásají louky odlišným způsobem než běžné krávy nebo koně. V ekosystému vedle vzácných orchidejí a dalších chráněných rostlin fungují také ohrožené druhy živočichů jako je bělopásek dvouřadý nebo čolek velký. Ti všichni potřebují speciální metody hospodaření, aby jejich populace byla uchována pro budoucnost.

„V aklimatizační ohradě obehnané oplocením a elektrickým ohradníkem mají zvířata k dispozici napajedlo a dřevěný přístřešek. Do Vánoc by si tady měli zvyknout a pak je pustíme na větší pastvinu, kterou v současné době dokončujeme. V aklimatizační ohradě pratury pak vystřídají tři exmoorští ponyové, kteří k nám budou dovezeni z Milovic. Tím bude stádo kompletní,“ řekl Dušan Martiník z odboru investic a správy majetku.

Koně pod Pradědem.Ilustrační foto.
Louky vzácných orchidejí v Chomýži nejlíp udržují divocí koně a pratuři

Pastevní areál o rozloze 36,6 hektaru má být dokončen do konce příštího roku. Práce za 5,2 milionu korun bez DPH provádí firma Tomáš Foros. Stejná firma bude do roku 2033 pečovat o pětihlavé stádo, které městu Krnovu zapůjčuje společnost Česká krajina. Desetiletá péče o tři exmoorské ponye a dva pratury přijde na 2,3 milionu korun bez DPH. Obě zakázky jsou součástí projektu „Podpora biodiverzity botanicky a zoologicky cenného území bývalého vojenského areálu v Chomýži u Krnova“, na nějž město získalo evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 6,8 milionu korun. Jeho cílem je zastavení degradace hodnotných společenstev a chráněných druhů vlivem samovolné sukcese a šířením invazivních a expanzivních druhů rostlin. To bude zajištěno především pastvou, která je ekonomicky výhodnější, než by tomu bylo při kosení či výřezech ploch.

České vydání knihy Obonete Ubama z Bruntálu Sedm let v Africe provázel slogan: „V socialistickém Československu byl příliš černý, v Nigérii zas příliš bílý.“ Už se chystá vydání angličtině.
Obonete Ubam, syn afrického krále z Bruntálu nabídne svůj příběh světu

„Kromě zřízení pastevního areálu s třemi pastvinami a aklimatizační ohradou dojde v průběhu realizace projektu k asanaci nevhodné vegetace, výsadbě dřevin, vytvoření tůní pro obojživelníky a výsevu kokrhele, který se používá na potlačení expanze třtiny. Souběžně probíhá vyklizení oblasti od zbytků vojenských objektů, stavební suti, pražců, kovů, drátů a odpadků. Následovat pak bude péče o výsadby a pastevní areál,“ uzavřel Dušan Martiník.