V Úvalně se před první adventní nedělí sešly rodiče s dětmi a dalšími návštěvníky v místním kulturním domě na tradičním Adventním čarování.
Výroba adventních věnců, vánočních ozdob, aranžování vánočních stolů, to vše připravila místní základní škola spolu s mateřskou školou pro všechny, kteří přišli okusit tu neopakovatelnou atmosféru nastupujícího adventu.

Na sobotu 4. prosince od 16 hodin připravili dobrovolní hasiči, zejména pro děti, rozsvěcení vánočního stromu v prostoru před obecním úřadem, kde nebude chybět ani mikulášská nadílka. Vyvrcholením prosincových akcí pak bude Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše, který spolu s místním Občanským sdružením seniorů pořádá farní obec v sobotu 18. prosince v 17 hodin.

Adventní koncerty mají v Úvalně již svoji několikaletou tradici. V průběhu let se v období vánočního cukroví a adventních věnců vystřídala v místním kostele celá škála souborů a skupin. Koncertovali zde například učitelé a žáci Základní umělecké školy z Města Albrechtic, profesionální umělci z Opavy, sdružení trubačů ze Zábřehu na Moravě, dětský soubor Jeřabinka, ale také polský dětský sbor Iskerky nebo známé folkové a country skupiny Wagon a Romantika.

Letos se 18. prosince v kostele sv. Mikuláše představí historická hudební společnost Camerata z Kopřivnice. Ta zazpívá známé i méně známé adventní zpěvy, koledy, a to i z období středověku. Tato skupina není v Úvalně poprvé. Vystoupila zde již v loňském roce ve zkráceném programu spolu s dětským sborem Iskerky z polských Branic. Díky nim tedy čeká na návštěvníky vánočního koncertu v Úvalně opět hodnotný zážitek.

LADISLAV MARTIKÁN