Jedná se o nádrž na bezejmenném přítoku Čižiny, který pramení v zemědělském areálu mezi Býkovem a Láryšovem. Půjde spíš o ekologický prvek v krajině a výletní místo lokálního významu, než o novou atrakci Býkova Láryšova.

„V rámci Komplexních pozemkových úprav nám Pozemkový úřad slíbil, že navrhne také malou vodní nádrž, polní cesty a protierozní průleh s tůní. Už je vydáno stavební povolení na rekonstrukci polních cest a bylo zahájeno řízení na malou vodní nádrž. Projekty jsou hotové. Nádrž teď leží v Krnově na vodoprávním úřadě. Nádrž je samozřejmě důležitý ekologický prvek, ale zda bude také na koupání, to je s otazníkem,“ vysvětlila starostka Býkova – Láryšova Marcela Nytrová.

Otravné SMS "Vítejte v Česku" dobře znají majitelé mobilních telefonů v pohraničí, kde skomírá signál operátorů.
Hrůzy s mobilem u polských hranic, V Býkově-Láryšově musí používat pevnou linku

V okolí už existují rybníky na chov ryb, a jejich provozovatel předběžně projevil zájem si novou vodní plochu pronajmout. „Jsme teprve ve fázi územního plánování, takže je předčasné říkat, zda bude hlavní funkcí nové vodní plochy chov ryb nebo rekreace. Zadavatel a investor je státní pozemkový úřad, takže i my jako obec jen čekáme co z toho bude. Kolem té malé vodní nádrže a přístupové cesty je naplánované kácení i náhradní výsadba,“ uzavřela starostka Býkova - Láryšova Marcela Nytrová.

Nová střecha

Býkov - Láryšov má příjmy pouze z pronájmu pozemků, ale jinak je ve všem odkázany na rozpočtové určení daní. Pokud v malé obci s malým rozpočtem plánují větší investici, musí na ni dlouho šetřit. Aktuálně potřebují novou střechu na obecním úřadě za 1,7 milionu korun.

Budova má pořád původní krovy z roku 1867. Krytinou je eternit, který obsahuje azbest.

Stáj Láryšov Jany Blažejové nabízí výuku a rekreační ježdění na koních. Obdivovat přírodou ze sedla lze v každém ročním období.
Šéfka Stáje Láryšov: Děti baví ježdění i práce, hřebelcování i péče o kopyta

„Měli jsme tu odborníka, podle kterého jsou už krovy v takovém stavu, že částečnou rekonstrukci nedoporučuje. Přestože se nejedná o památkový objekt, rozpočet je obrovský. Materiály zdražují každým měsícem, a to ještě není v nákladech zahrnutý stavební dozor. Požádali jsme o dotaci Moravskoslezský kraj. Čekáme v nejbližších týdnech rozhodnutí a chystáme výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedla starostka Býkova - Láryšova Marcela Nytrová.

Protože půdní prostory nejsou využívané, nemá význam zateplovat střešní konstrukci. „Chtěli bychom zateplit aspoň stropy, okna a dveře, protože největší únik tepla je tudy. Zvažovali jsme zateplení zdiva, ale to je tak široké, že to nebude nutné. Stačí nám pouhá oprava fasády, bez polystyrenu. Základ je ale střecha, teprve pak můžeme plánovat dál,“ doplnila starostka.

Chybějící voda 

Láryšov trápí omezené zdroje vody. Ani Obecní úřad Býkov – Láryšov nemá vlastní zdroj. Historicky ještě z dob, kdy tu sídlila škola, je objekt napojený na sousední studnu soukromého vlastníka.

Soukromý vodojem mezi Býkovem a Láryšovem je napájený z vrtu v Branticích. Voda je tažena na velkou vzdálenost, přečerpávání je energeticky náročné a technologie už pomalu dosluhuje.
Rozvoj Býkova-Láryšova brzdí problémy s pitnou vodou

„Obecní úřad je vlastně napojený na sousedovu studnu. Za běžného provozu to stačí, ale problém nastane, když se tady v létě v našem kulturním sále konají obecní nebo soukromé akce, a spotřeba vody vzroste. Zvýšenou spotřebou vlastně ohrožujeme zdroj vody soukromému vlastníkovi studny. Máme v plánu si pořídit vlastní zdroj vody v obecní zahradě. Hydrogeolog vytipoval vhodné místo na hledání vody,“ uzavřela starostka Býkova - Láryšova Marcela Nytrová.

Do 30. 9. musí obec jako majitel nemovitostí navíc zvládnout výměnu zdroje vytápění. Dnes na obecním úřadě funguje zastaralý kotel na dřevo. Uhlím se přitápí jen v největších mrazech a dřeva je v obecních lesích stále dostatek - VÍCE ZDE.