Hospodářská správa města (HSM) Bruntál je příspěvková organizace města, která prostřednictvím firem RÝMSTAV CZ spol. s r. o. a W.H.A. system, spol. s r. o. zničila užívané sídlo zvláště chráněného druhu (ZCHD) rorýse obecného. Tím porušila podmínky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které byly stanoveny v rámci udělení výjimky.

Uvedené firmy letos v březnu montážní pěnou znepřístupnily podstřešní ventilační otvory na budovách, které zateplovaly. Následně tyto otvory trvale překryly izolační hmotou a fasádou.

Tímto způsobem zasáhly do přirozeného vývoje populace rorýse a porušily tak zákon o ochraně přírody a krajiny. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ostravy proto uložili HSM Bruntál pokutu 200 tisíc korun, firmě RÝMSTAV CZ spol. s r. o. 40 tisíc a společnosti W.H.A. system deset tisíc korun.

Inspektoři zjistili, že na budovách jsou montážní pěnou nebo stavebním materiálem vyplněny podstřešní ventilační otvory, užívané rorýsy k hnízdění.Vše začalo v dubnu 2018, když byl inspekci doručen podnět Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k prošetření. Kraj sice povolil výjimky ze zákazu rušit zvláště chráněný druh rorýse obecného za účelem zateplení obytných budov v ulici Květná v Bruntále, ale tyto výjimky byly povoleny jen při splnění jasných podmínek. Kontrola na místě porušení těchto podmínek potvrdila.

„Inspektoři provedli na místě kontrolu a zjistili, že na budovách jsou montážní pěnou nebo stavebním materiálem vyplněny podstřešní ventilační otvory, užívané rorýsy. Dva otvory byly zaslepeny kovovou síťkou. Práce v rámci zateplování bytových domů měly být zahájeny do 31. března 2018 a všechny otvory vhodné ke hnízdění rorýse měly být tři dny před zahájením prací provizorně překryty závěsem z průsvitné tkaniny. Firmy ale zahájily práce až v dubnu, aniž by otvory vhodné ke hnízdění rorýse překryly,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

PŘITĚŽUJÍCÍ OKOLNOSTI: Z PŘEDCHOZÍCH POKUT ZA RORÝSE SE NEPOUČILI

Při stanovení výše pokuty přihlédli inspektoři ke dvěma přitěžujícím okolnostem. HSM Bruntál si byla vědoma ochrany rorýsů obecných, když pro plánovaný zásah požádala o výjimky. Druhou skutečností je, že HSM Bruntál už byla za přestupek spáchaný také v souvislosti se zásahem do biotopu ZCHD rorýse obecného pokutována 15 tisíci korunami, a a to v roce 2013, kdy nechala zaslepit větrací otvory na domech v ulici Dr. E. Beneše v Bruntálu.

HSM Bruntál a RÝMSTAV CZ spol. s r. o. se proti rozhodnutí o pokutě odvolaly k Ministerstvu životního prostředí. To je však obě zamítlo a sankce nabyly v červenci právní moci.

Inspektoři zjistili, že na budovách jsou montážní pěnou nebo stavebním materiálem vyplněny podstřešní ventilační otvory, užívané rorýsy k hnízdění.