Akce, na kterou město získalo dotaci deset milionů korun ze státního rozpočtu, by měla být ukončena do listopadu tohoto roku. „Půjde o první etapu realizace nového pohřebiště, která bude zahrnovat hrubé terénní úpravy, odvodnění a dešťovou i splaškovou kanalizaci, to vše na území o rozloze zhruba tři hektary,“ řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Pohřebiště se teprve začíná budovat. Město hledá cesty, kterak získat na stavbu další peníze. „Celkové náklady jsou prozatím odhadovány na zhruba 25 až 30 milionů korun, a to bez smuteční síně, pro kterou bude zatím ponechána územní rezerva, ale která by měla v budoucnu tvořit součást pohřebiště,“ podotknul Jiří Ondrášek.

Kapacita stávajícího hřbitova nedaleko centra města již nevyhovuje. V jeho rozšíření brání i okolní zástavba. „Součástí nového pohřebiště bude například vsypová loučka, kolumbárium a další prvky, chybět samozřejmě nebudou plochy pro umístění obvyklých urnových hrobů a klasických hrobových míst pro pohřbívání do země,“ dodal mluvčí Ondrášek.