Za 129 a půl milionu korun vznikne nový domov pro zdravotně postižené, terapeutické dílny i chráněné bydlení. Zhotovitelé už převzali stavbu.

"Jako dobrý hospodář se o krajský majetek musíme starat. Stávající objekty sociální služby Sagapo už neodpovídaly dnešním standardům, a tak jsme rozhodli o jejich demolici a výstavbě nových budov. Zlepšíme podmínky klientů i pracovní prostředí těch, kteří se o zdravotně postižené starají.

Taky je nezanedbatelné, že výrazně zhodnotíme majetek kraje," uvedl náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania. Dodal, že z krajského rozpočtu půjde na revitalizaci 62,3 milionu korun, zbytek kraj získal z Evropských strukturálních fondů.

"Komplexní revitalizaci jsme na základě výběrového řízení svěřili společnosti EKOBAU INVEST. Vše by mělo být hotové na jaře příštího roku," řekl náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania. V Domově Sagapo žijí lidé s mentálním postižením a přidruženým tělesným handicapem nebo lidé s poruchami autistického spektra.

V Bruntálu vyrostou tři přízemní budovy, kde najde domov 18 osob. Budou tam sociálně terapeutické dílny a dvě samostatné bezbariérové domácnosti chráněného bydlení. Nové zázemí získá i personál a vedení organizace. Během komplexní revitalizace budou stávající uživatelé bydlet v náhradních prostorách, které nabídla Obchodní akademie Bruntál.