Jan Kubiš byl voják 34. pěšího pluku, který v roce 1938 sloužil v Bruntále. Letos 18. června uplyne 75 let od hrdinské smrti Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka a pěti jejich druhů, kteří zemřeli v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze po několikahodinovém boji s nacisty.

Akci pořádají Klub Za starý Bruntál, jednota Československé obce legionářské Bruntál a Český svaz bojovníků za svobodu.