Prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Bruntále připomenula malá vzpomínková slavnost v den, na který připadá výročí jeho narození.

„U Gabrielova domu a obrazu prvního prezidenta jsme symbolicky podrželi kytičku a v salonku restaurace Terezka jsme vyslechli referáty k životu a dílu T. G. Masaryka a k dějinám pojmenování bývalého Hlavního náměstí v Bruntále," řekl Pavel Rapušák, tajemník Československé obce legionářské Bruntál.

Osudy Masarykova náměstí v Bruntále

Pavel Rapušák připomenul tehdejší dobu a to, jaké sepětí existuje mezi Bruntálem a Masarykem. Prezidentem se T. G. Masaryk stal 28. října 1918 po rozpadu Rakousko-Uherska a vnitřní uspořádání nového státu na mapě Evropy nebylo jednoduché, včetně národnostních problémů.

„Separatistické snahy byly mocensky potlačeny, ale příslušnost k novému státnímu uspořádání se rodila jen velmi pomalu. Jedním z opatření vlády bylo poskytnutí jistých výhod těm obcím, které pojmenují významné místo po prezidentu republiky nebo mu postaví pomník. Bruntál pak patřil k těm obcím, které po něm pojmenovaly největší náměstí ve městě," uvedl Pavel Rapušák.

Bývalé Hlavní náměstí v Bruntále se tak až do zabrání pohraničí německou armádou jmenovalo Masarykovo. Pak byl 7. května 1945 tento název náměstí vrácen a vydržel až do roku 1948.

Název náměstí Míru pak zůstal až do dnešních dnů, i když návrhy na změnu se objevily.

Čestný občan TGM

Za zmínku také jistě stojí, že v březnu 1935 městská rada a městské zastupitelstvo Bruntálu jednomyslně jmenovaly prezidenta Československay Tomáše Garrigue Masaryka Čestným občanem města Bruntálu. Podobně tak učinili, dokonce ve stejný den, také zastupitelé Moravského Berouna.

Pomozte s výstavou

Československá obec legionářská Bruntál připravuje spolu s Klubem Za starý Bruntál výstavu ke stému výročí vypuknutí 1. světové války a shání připomínky na danou dobu. „Hledáme tiskoviny, fotografie, jakékoliv písemnosti i předměty týkající se této války. Mohou to být věci z Rakousko-Uherska nebo front po celé Evropě," uvedl Pavel Rapušák.

Pokud můžete něco nabídnout k zapůjčení, stačí do 15. března napsat na e-mail: rapusak.pavel@seznam.cz nebo případně na telefon 731 461 961.