„Narazili na cihlovou klenbu, pod níž se nacházel dutý prostor,“ konstatoval František Kolář, který sem dorazil objev zkoumat s dalšími několika archeology z Národního památkového ústavu v Ostravě. Pod cihlovou klenbou se ukrývala hrobka rytíře.

Prostor, kde byly ostatky neznámého muže uloženy, měl rozměr 2,4 na 1,10 metrů. Kromě kosterních pozůstatků zde archeologové nalezli i několik předmětů, které by mohly napomoci s bližší identifikací zemřelého. „Našli jsme předměty, jenž nám umožňují konstatovat, že se jedná o hodnostáře řádu německých rytířů,“ pokračoval Kolář.

V hrobce byly kovové ostruhy, na krku měl mrtvý pozůstatky kovového kříže a na levé části hrudi zemřelého objevitelé identifikovali zbytky textilního kříže. V hrobce našly také pozůstatky pláště, na nichž se dal rovněž rozpoznat kříž řádu německých rytířů. Neznámý muž měl v ruce růženec. „Podle těchto věcí se bude dál určovat stáří,“ dodal Kolář.

Archeologové okolí kaple budou zkoumat ještě několik dní. Zajímá je i podloží v okolí hrobky a zároveň se snaží odhalit vzájemný vztah pohřebiště a kaple svatého Michala, která zde byla postavena ve druhé polovině sedmnáctého století.

Poslední takto mimořádný nález archeologové v Bruntále učinili při rekonstrukci náměstí v roce 2004. Objevili zde zbytky původních staveb a podařilo se jim tak blíže určit dřívější podobu náměstí. Šlo o zbytky třiadvaceti objektů umístěných po stranách náměstí.

Zuzana Pršalová