Současná bruntálská čistírna odpadních vod byla dokončená v roce 1986, má za sebou tedy třicet let provozu, přičemž její projekt je ještě podstatně starší, pochází z roku 1971.

Za dobu své existence prošla čistírna už dvěma modernizacemi, jejichž důvodem bylo vyhovět vzrůstajícím nárokům na kvalitu vyčištěné odpadní vody. Kromě stavebních úprav došlo při těchto modernizacích k výměně zastaralého nebo nevyhovujícího technologického zařízení, systému měření a regulace rekonstruovaných částí stavby.

Před několika dny zahájená třetí etapa rekonstrukce se týká těch částí čistírny, které dosavadní etapy pominuly.

Jedná se konkrétně o zdokonalení vstupní šnekové soustavy, lapáku písku a dále o rekonstrukci usazovacích nádrží. Vylepšení se také dočká celé kalové hospodářství kalová soustava, vyhnívací a uskladňovací nádrže kalu a linka zahuštění přebytečného kalu a mechanického odvodnění kalu.

Modernizované bude i plynové hospodářství spolu s kotelnou.

„Jde tedy o komplexní rekonstrukci a modernizaci jak stavební a strojní části čistírny odpadních vod, tak částí spojovacích potrubí, rozvodů a systému měření a regulace," sdělil tiskový mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. „Práce běží za plného provozu čistírny a lidí ve městě by se tak neměla dotknout," doplnil mluvčí Ondrášek.

Ladislav Olejníček