Původně byla zebra o šestnáct metrů níže, kde nešťastně protínala vjezd na parkoviště. Chodci byli v nebezpečí, že je některý řidič přehlédne a při vjezdu nebo výjezdu z wellness je z přechodu smete. Dukelská ulice je velmi frekventovaná, projíždí po ní zhruba padesát tisíc vozidel týdně.
Smyslem překládky přechodu bylo právě zvýšení bezpečnosti provozu.

„Průběh stavby trochu znesnadňuje fakt, že probíhá na velmi frekventovaném místě. Nicméně předpokládáme, že do oslav Dnů města, do pátku 18. června, bude práce dokončena,“ řekl Deníku mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. Na silnici vznikl nový dopravní ostrůvek, zebru je nutné rovněž patřičně nasvítit, aby byla bezpečná i za šera a tmy.

„Podstatná část prací je již hotova, je ale nutné nainstalovat osvětlení přechodu a především upravit dopravní značení v nové situaci,“ vyjádřil se k průběhu prací mluvčí Ondrášek. Náklady na stavbu vyšly město na 88 479 korun, jelikož sedmdesátiprocentní podíl dotace ve výši 206 400 korun poskytl ze svého rozpočtu kraj z dotačního titulu, který má zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích číslo I/45 a I/11. A takovou ulicí je právě Dukelská.