„Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je snahou obnovit starou tradici, která již dříve existovala. Je projevem Mariánské úcty v liturgii a lidové zbožnosti. Naše poděkování patří starostovi  Andělské Hory Miroslavovi Novotnému a faráři Karlu Rechtenbergovi, kteří naši snahu o oživení církevní slavnosti podpořili,“ řekla Irena Indruchová, která se svým přítelem slavnost iniciovala.

Ladislav Olejníček

Rodinný festival Rockem proti přehradě 2019 v Nových Heřminovech.
Nové Heřminovy, Rockem proti přehradě. Zahrají Cocotte Minutte, Insania a další