„Lávku je nutno uzavřít pro provoz.“ Tak zní verdikt specialisty na mostní konstrukce, který provedl každoroční prohlídku lávky pro pěší u krnovského nádraží. Ocelové konstrukce jsou už natolik oslabené korozí, že havarijní stav nelze podceňovat. Lávka bude uzavřena v pátek 18. října. Chodci musí využít trasu přes sousední silniční most, který nedávno prošel rekonstrukcí. Tudy ale cesta do Kostelce bude o 230 metrů delší.

Lávka pravděpodobně zůstane uzavřená až do konce příštího roku, než celková oprava zaručí bezpečnost konstrukce. „Rekonstrukci lávky připravujeme od roku 2018, kdy byla zadána projektová dokumentace. V současnosti máme podánu žádost o stavební povolení, které by mohlo být vydáno do dvou měsíců,“ uvedla vedoucí oboru správy majetku města Lenka Andršová. Propočet nákladů na rekonstrukci v cenách roku 2018 je 4,3 milionu korun. Peníze na rekonstrukci schválí zastupitelé v rozpočtu roku 2020. Pokud se podaří zhotovitele najít napoprvé, oprava lávky za plného provozu železniční trati by mohla trvat dva až čtyři měsíce.

Přitom oprava lávky mohla začít už letos, ale přípravy na stavební povolení zkomplikovalo umístění inženýrských sítí na lávce, dotčené pozemky jiných vlastníků a nutnost koordinovat práce se správci železnice.

Lávku vybudovala Moravsko-slezská centrální dráha. Tehdy v době vzniku jí Krnované dali přezdívku Slepičí hřad. Pozdější vlastnické vztahy k lávce jsou nejasné. Koncem minulého století se ukázalo, že lávka dlouhá šedesát metrů nemá jednoznačného vlastníka, takže není jisté, kdo vlastně zodpovídá za její údržbu. Majetkem města se stala v roce 1999, když se jí ujaly Technické služby Krnov.