Město Krnov vybudovalo za šest milionů korun dva sběrné dvory na Opavské ulici a v Kostelci. Dotace pokryla devadesát procent nákladů. Oba budou sloužit pro shromažďování objemných a nebezpečných odpadů, dožilých elektrospotřebičů a také k vytřídění jednotlivých surovin z odevzdaného odpadu.

Jeden z nových ekodvorů vznikl v areálu výtopny na Opavské ulici na okraji sídliště Pod Cvilínem s vjezdem z ulice K Řempu, druhý na křižovatce ulic Bruntálská a Partyzánů v Kostelci. Protože v Kostelci se jedná o sběrný dvůr bez obsluhy, kde občané sami do velkoobjemových kontejnerů odloží nepotřebný odpad, bude zde sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadů prováděn jen v omezeném měřítku.

Na Opavské ulici je sběrný dvůr větší a s obsluhou. Počet sběrných dvorů v Krnově jejich zprovozněním stoupne na tři. Dosud v Krnově existuje jediný sběrný dvůr, který funguje zároveň jako recyklační, a ten se nachází na Karáskově ulici.

„Otevření nových sběrných dvorů doprovodí brožurka, v níž občané najdou potřebné informace k třídění odpadů: přesné určení, co kam vyhodit, otevírací doby sběrných dvorů i mapky, kde je najdou. Brožurka bude přílohou radničních novin, které vyjdou 8. října,“ uvedl Petr Suchý z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově.

Na sběrný dvůr mohou občané města každý den včetně sobot a nedělí bezplatně odevzdat objemné a nebezpečné odpady: rozpouštědla, ředidla, kyseliny, louhy, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, ledničky, vyjeté oleje, tuky, tiskařské a jiné barvy, lepidla, pryskyřice, saponáty, baterie, akumulátory, elektronická zařízení, obrazovky, znečištěné dřevo, obaly a štětce od nátěrů, textilie znečištěné od chemikálií, obaly od aerosolů.

Současně je zde prováděn zpětný odběr elektrozařízení z domácností, jako jsou lednice, sporáky, pračky, televizory, PC, mikrovlnné trouby, elektrické nářadí, zářivky a další.

Otevírací doba

Pondělí 13 – 17
Úterý 13 – 17
Středa 13 – 17
Čtvrtek 13 – 17
Pátek 13 – 17
Sobota 9 – 17.30
Neděle 10 – 18.30