Aby se chodci i cyklisté během uzavírky historického železného mostu dostali na nejbližší most na Říčním okruhu, byl vloni vybudován chodník navazující na parkoviště za krnovskou knihovnou na Soukenické ulici.

Obnoví příjezd z Opavské ulice

Jak se ale dostanou domů nebo do svých provozoven obyvatelé a podnikatelé, kteří sídlí hned za mostem? Ze strany od Opavské ulice dnes brání autům v příjezdu k mostu obrubník a chodník. Stejný problém budou mít také zákazníci, kteří potřebují něco odvézt z obchodů u mostu.

Dopravní obslužnost této lokality bude během oprav zajištěna dočasným obnovením dřívější odbočky z Opavské ulice, která je dnes přehrazená chodníkem.

„Právě odstraněním chodníku a budováním průjezdu, který budou využívat i vozidla stavby, začnou jarní práce na rekonstrukci mostu. V bezprostředním okolí mostu dojde k záboru veřejného prostranství a oplocení staveniště.

Pak začne demontáž pojízdných a pochůzných vrstev až na nosnou konstrukci mostu," uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek.

Odstrojený most

Odstraněn bude mostní svršek i chodníkové rošty. Dalším krokem bude tryskání ocelové konstrukce, výměna zkorodovaných částí a nátěr. Je pamatováno i na nové veřejné osvětlení a položení nové železobetonové mostovky.

Součástí stavby je i přeložka vodovodního řadu. Rekonstrukce mostu za 7,5 milionu korun by měla být hotová do konce června. Nosnost mostu se po opravě zvýší ze současných pěti na čtyřicet tun.

Opravu provádí firma Swietelsky stavební, s.r.o.

Změny v dopravě

Složitá stavba přinese i změny v dopravním značení. „Zásadně se omezí parkování instalací dopravních značek „Zákaz stání". To ale neznamená, že by zde auto nemohlo zastavit na dobu nezbytně nutnou. Zákazníci zdejších prodejen si tak budou moci v klidu nakoupit a naložit nákup do vozidla.

Kontrolu oprávněnosti parkování bude provádět městská policie, s níž se domluvíme na rozumném postupu. Když se prokazatelně bude jednat o zákazníka, bude stání auta v pořádku, pokud by tam někdo odstavil auto na dvě hodiny, tak už bude mít problém," řekl místostarosta Michal Brunclík.

Ocelový nýtovaný most je od roku 2007 kulturní památkou. Byl vyroben v roce 1900 v železárnách bratrů Kleinů v Sobotíně. Secesně pojednaná odlitá čela nesou informaci o výrobci a letopočet: Eisenwerk Zöptau 1900.

Most je příkladem kvality technicko-estetického řešení.