Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v únoru zveřejnilo leták s prognózou, že stavba obchvatu Krnova může být zahájena 13. dubna. „Tento leták byl aktualizován v únoru 2017. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační," stálo upozornění v letáku ŘSD.

Dnes už víme, že v dubnu ani v květnu stavba obchvatu nezačala, nicméně brzy se dozvíme aspoň jméno vítěze výběrového řízení. Zhotovitel obchvatu by mohl být znám po 8. červnu, kdy končí lhůta pro podání námitek.

„Pokud žádná námitka podána nebude, v následných dnech pak bude podepsána smlouva se zhotovitelem," uvedl za Ředitelství silnic a dálnic ČR František Kopecký, koordinátor přípravy staveb v Moravskoslezském kraji.

OBROVSKÁ INVESTICE: STAVBA NA ČTYŘI ROKY

Výstavba obchvatu Krnova začne v Chomýži. Postupně propojí Chomýž s Petrovickou a Opavskou ulicí. Jedna z nejrozsáhlejších staveb v historii Krnova by měla probíhat 48 měsíců.

Kdy dostanou občané Krnova přesnější informace? „Po uzavření smlouvy dojde k větší koordinační schůzce se zhotovitelem a zástupci investora, po níž budeme občany informovat o jejich postupu," dodal místostarosta Michal Brunclík.

Samotná stavba začne úpravami terénu v Chomýži před křižovatkou s Okružní ulicí. Trasa kříží estakádou stávající silnici I/57 a železniční trať. Křížení s Chomýžskou ulicí bude řešeno průsečnou křižovatkou. Trasa se pak odklání směrem k hranici s Polskem, kříží řeku Opavici a prochází ochranným pásmem prameniště pitné vody až ke křižovatce s Petrovickou ulicí.

Pokračuje záplavovým územím řek Opavice a Opavy, kříží železnici a u Petrova dolu se okružní křižovatkou zas napojí na I/57.