Příčinou stavebního ruchu kolem komunikace v Úvalně je projekt na zklidnění dopravy. Kolem silnice jsou pokládány chodníky z betonové dlažby se zvýšenými obrubníky a upravují se sjezdy k jednotlivým domům. Byl tam také už položen základ pro novou autobusovou zastávku.

Tato první etapa by měla skončit v květnu. Její součástí je rovněž takzvaný zpomalovací ostrůvek na vjezdu do Úvalna ve směru od Opavy. Stavbu realizuje krnovská firmy Silnice Morava. Vyšla vítězně ze stavebního řízení, kterého se zúčastnily čtyři firmy.

Celkové náklady na první etapu projektu jsou 4,2 milionu korun. Z toho 2,8 milionu poskytl Státní fond na obnovu dopravní infrastruktury, zbytek hradí obec.

Správci inženýrských sítí koordinují výměnu vodovodního řadu kolem silnice se stavebními pracemi pří budování nových chodníků. Do výměny vodovodních trubek se pustila pracovní skupina Obecního úřadu Úvalno.

„Na první etapu bychom chtěli v příštím roce navázat budováním chodníků také na opačné straně silnice. Počítáme také s novým přechodem pro chodce, který bude řízený semaforem ve směru od Krnova. Letos dokončíme projekční práce, abychom mohli v roce 2015 druhou etapu realizovat," vysvětlil další postup starosta Úvalna Radek Šimek.

Nové chodníky a bezpečnější silniční provoz ocení zejména úvalenské maminky s dětmi, ale také občané, kteří musí frekventovanou silnici procházet cestou na autobus nebo na vlakové nádraží. Podobné řešení navrhuje město Krnov také v Krásných Loučkách, kde je silnice I/57 podobně frekventovaná jako v Úvalně a také tam řidiči na přehledném úseku jen neradi přibrzdí.

Ladislav Martikán