Lidé eneolitu neboli pozdní doby kamenné v Úvalně zanechali nástroje, keramiku, zbraně i zásobní jámy s nádobami na potraviny. Eneolit je éra, kdy se lidstvo pokoušelo nahradit kamenné nástroje měděnými.

Co se v té době dělo v Úvalně? K nejzajímavějším nálezům patří kamenný nástroj zvaný teslice. Je totiž vyrobený z metabazitu, ale tento kámen se nikde v blízkém okolí nevyskytuje. Proto analýza teslice pomůže pochopit migračních směry a obchodní vztahy v pozdní době kamenné.

Nálezy potvrdily dvě různé kultury

Nejdůležitějším poznatkem archeologů je to, že se v Úvalně na jednom místě nacházejí stopy dvou různých kultur. Starší je hornoslezská lengyelská skupina a mladší kultura s nálevkovitými poháry.

Půl metru dlouhý bohatě zdobený zlatý pás našel zemědělec na Opavsku při sklizni řepy. Krajský úřad a Muzeum Bruntál ho poprvé představily médiím na bruntálském zámku v říjnu 2022.
Nález století. Co prozradil zlatý pás? Odborníci představí výsledky bádání

Kultura s nálevkovitými poháry existovala v období mezi lety 3700 až 3200 před naším letopočtem. Nálezy z Úvalna rozšířily pohled na zvyklostí lidí, kteří hrdla a okraje keramických nádob tvarovali tak specificky, že se termín “nálevkovité poháry” začal používat k označení celé jejich kultury.

„Nedávno probíhající archeologický výzkum v této oblasti odhalil fascinující příběh lidského osídlení a kultury. Během výzkumu bylo objeveno 35 objektů, které nám dávají vzácný pohled do života našich předků. Skupina archeologů zkoumala osm kůlových - sloupových jam a jeden hliník. V jednom případě se jednalo o dvě kůlové jamky vedle sebe. Celkem se jednalo o 16 zásobních jam a deset zahloubených objektů. Většina zdokumentovaných objektů sloužila k uchování potravin a zrna do následující sezony. Některé z těchto primitivních skladišť byly dokonce později využity jako odpadní jámy, kde byly mimo jiné odloženy fragmenty keramických nádob,“ informoval Jakub Matuštík z firmy Den Braven.

Co je kůlová jáma a co je to hliník?

„Hliník“ v kontextu archeologie neoznačuje aluminium, ale jámu pro těžbu hlíny, neboli hliniště. A co to je kůlová jáma? „Jáma po kůlu nebo sloupu je jedním z nejčastějších pozůstatků po pravěkých stavbách. Jde o pozůstatek po nadzemní kůlové stavbě, která se kvůli postupné degradaci přírodních stavebních materiálů nedochovala. Díky nálezům sloupových a kůlových jamek můžeme určit půdorys a udělat si představu o tom, jak takové sídliště vypadalo,“ doplnil Jakub Matuštík.

K čemu sloužila kamenná teslice?

Zelené břidlice označované metabazit byly v pozdní době kamenné oblíbenou surovinou pro výrobu broušených nástrojů. Teslice nalezená v Úvalně byla vyrobena z metabazitu časově náročným broušením kamenu o kámen a následně vyleštěním, pravděpodobně o kůži.

Archeologické naleziště ve Starém Městě u Bruntálu.
Nejstarší české město je Bruntál, archeologové nahlédli do 13. století

Výsledkem je všestranný kamenný nástroj, který byl nejčastěji používán k opracování dřeva. Teslice, která tvarem připomíná malou motyčku, má velmi ostrou pracovní hranu.

„I když původ suroviny je zatím nejistý, může nám nález poskytnout cenné informace o obchodních vztazích a technologických znalostech kultury s nálevkovitými poháry. Na našem území se v době kamenné nacházela evropsky významná naleziště tohoto materiálu - metabazitu, zvláště pak v Jizerských horách. Na území Česka evidujeme několik těžebních lokalit a dílen, ze kterých byl vyvážen tento materiál i hotové výrobky,“ doplnil Jakub Matuštík.

Rekonstrukce Neptunovy kašny před Švédskou zdí v centru Krnova byla dočasně zastavena. Důvodem je archeologický průzkum. Říjen 2023
Archeologické nálezy přerušily rekonstrukci Neptunovy kašny v Krnově

Dodal, že v jámách byly nalezeny také další nástroje a pomůcky pro vykonávání různých činností. „Nešlo jen o zbraně a hroty šípů určené k boji a lovu, ale také nástroje pro další opracovávání dřeva a kamene, těžbu materiálů a zpracování ulovené zvěře,“ uzavřel.