Obec se proti tomuto kroku v minulosti neúspěšně bránila u krajského soudu i u nejvyššího správního soudu.

„Obec Nové Heřminovy se domnívá, že Krajský soud v Ostravě a následně i Nejvyšší správní soud porušily zákon a své povinnosti tak intenzivním způsobem, že zasáhly do ústavně zaručených práv na samosprávu, na ochranu příznivého životního prostředí, ochranu vlastnických práv, práva na spravedlivý proces," uvedl ve stížnosti k ústavnímu soudu právník obce Radek Ondruš.

Poukázal také na to, že na rozdíl od ostatních účastníků řízení o přehradě je obec Nové Heřminovy znevýhodněna nepatrným počtem osob, které se mohou této složité problematice věnovat, aniž by byl narušen chod obce.

Při schvalování zásad rozvoje se podle obce dostatečně nezkoumalo, zda nelze protipovodňovou ochranu Krnovska zajistit i jinak, šetrnějším způsobem, bez likvidace části Nových Heřminov. Obec ve spolupráci s vodohospodářem Václavem Čermákem nechala zpracovat námět na protipovodňová opatření na toku řeky Opavy bez nutnosti stavět přehradu.

Krajský soud návrh na zrušení části ZÚR zamítl s tím, že při pořizování zásad byla obec pasivní. Podle  Nejvyššího správního soudu jsou zásady rozvoje v pořádku. Poukázal na to, že byla nakonec vybrána menší varianta nádrže, která pro obec neznamená úplný zánik. Podle Nejvyššího správního soudu sice přehrada významně zasáhne do života Nových Heřminov, ovšem sama tato skutečnost nečiní stavbu nezákonnou.

V ústavní stížnosti Nové Heřminovy zopakovaly, že stavba nádrže není nezbytně nutná. Obec ale nemá dost prostředků, aby proti dokumentaci zpracované státem předložila stejně podrobnou oponentní dokumentaci.

Ilustrační foto
Myslivec: Lidé nás vidí jako ty, co zabíjejí zvířata a střílí po sobě