„Nedávno jsem oslovila pana starostu, jestli by byli tak laskaví a nepodpořili by nějakým způsobem dárcovství a setkala jsem se s úžasnou vstřícností. Pan starosta vůbec neuvažoval, že by to mělo být jinak,“ konstatovala Krajzová. Na tento popud starosta zorganizoval náborovou akci a výsledkem bylo sedmnáct přihlášených lidí.

„Přihlášení byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina šla k odběru tento pátek a druhá půjde příští pátek,“ informoval mluvčí Městského úřadu v Bruntále Jiří Ondrášek. Každý musel při svém příchodu vyplnit dotazník s přibližně padesáti otázkami. „Potom dárce prošel předtransfuzním vyšetřením laboratorním, kde se vyšetřuje krevní obraz. Pak následovalo vyšetření lékaře. Lékař posuzuje, zda je dárce způsobilý darovat krev,“ vysvětlila Krajzová. Po odběru krve putují její další vzorky do laboratoře k dalšímu náročnějšímu vyšetření na přítomnost virů žloutenky, luesu nebo HIV. Až poté je vydán souhlas k použití krve.

Akce nazvané Daruj krev s Městským úřadem Bruntál se zúčastnil také městský policista Jaroslav Grečmal. Krev poprvé daroval, když byl na vojně. „To bylo asi před dvacíti lety. Tehdy to byl jiný přístup a úplně jiné přístroje,“ zavzpomínal strážník, který na transfuzní oddělení přišel rovnou z noční směny. Dorazil i vedoucí oddělení zvláštních úkolů Městského úřadu v Bruntále Roman Bernát. „O dárcovství jsem už uvažoval několikrát, ale pořád mi chyběl ten správný impuls a ten přišel teď. Chtěl jsem si vyzkoušet, co to obnáší,“ řekl úředník, přičemž se s městským policistou Grečmalem shodl na tom, že jde o povinnost vůči ostatním. „Nikdy nikdo neví, kdy tu pomoc bude sám potřebovat. Jsem řidič a muže se stát kdykoliv nějaká bouračka nebo mě můžou postřelit, to fakt člověk nikdy neví,“ řekl Grečmal.

Oba muži mají v plánu v dárcovství pokračovat i nadále. Kromě pomoci nemocným obnáší tato aktivita i několik dalších výhod. Každý, kdo krev daroval, má přehled o svém zdravotním stavu. Je pod dohledem lékařů, kteří mu radí v životosprávě a podobně. Získá navíc den volna, poukázku na občerstvení a upomínkový předmět. Opakovaní dárce jsou zvýhodňováni i v rámci placení daní.

Zuzana Pršalová