Změny probíhají za plného provozu a návštěvníci úřadu by tak měli být shovívaví a na čas se smířit s případnými drobnými omezeními.

Nejvýznamnějším přínosem pak bude vybudování nového výtahu, který budova dosud výrazně postrádala. Výtah významně ulehčí návštěvu úřadu tělesně postiženým, zejména vozíčkářům. Pro ty byla radnice něco jako nedobytná pevnost, do které se do těchto dnů bez pomoci shovívavého okolí neměli šanci dostat.

„Úpravy radnice schválilo už předchozí zastupitelstvo. Právě teď dochází podle zpracovaného harmonogramu k jejich realizaci. Vše si hradíme z vlastního rozpočtu. Neexistuje totiž dotační titul, ve kterém bychom mohli o peníze žádat," sdělil tajemník vrbenského městského úřadu Miroslav Adámek.

-lok-