Jedná se o vybudování nové kanalizace, vodovodu a komunikací na ulicích Dolní a Mahenova v Kostelci a dešťové kanalizace, která svede dešťové vody z lokality nově budovaných domků na Ježnické ulici.

„V Kostelci se práce týkají už zmíněných ulic Dolní a Mahenova. Kromě nové kanalizace včetně propojení přípojek k rodinným domům a vodovodu na ulici Mahenova budou na obou ulicích položeny asfaltové komunikace, které nahradí stávající panely a přibudou také dosud chybějící chodníky a vjezdy k nemovitostem ze zámkové dlažby,“ uvedl vedoucí investičního oddělení Městského úřadu v Krnově Georgios Bazakas.

Práce, které budou stát 15 miliónů korun, provede krnovská firma AF stav Aleš Fousek . Dalších deset milionů korun si vyžádá výstavba dešťové kanalizace na Ježnické ulici. „Tato kanalizace svede dešťové vody z ulice Pod Ježníkem do Ježnického potoka. Protože kanalizace až po ulici Chomýžská bude zatrubněná, dojde na výkopové práce po celé její délce, a to na ulicích Ježnická, Kollárova a Chomýžská,“ řekl Georgios Bazakas.

Zároveň se budou muset provést dva protlaky, jeden pod Albrechtickou ulicí a druhý pod železničním přejezdem na ulici Chomýžská. Za přejezdem již kanalizace nenaruší komunikaci a povede v poli do úrovně propustku. Tam se napojí do Ježnického potoka, který bude v souvislosti s touto stavbou od tohoto místa až po jeho zaústění do řeky Opavice vyčištěn a zpevněn.

Zároveň spolu s budováním kanalizace bude v části ulice Chomýžská, kde je dosud panelová vozovka, vybudována nová asfaltová komunikace. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála krnovská firma Petra Malinovského. Termín ukončení obou investičních akcí je stanoven na konec října letošního roku.