Na posledním jednání vrbenského zastupitelstva se domáhali někteří zastupitelé dalších úprav biocentra – rekonstrukce slepého ramene řeky Opavy za místními sklárnami. Střepy pochází právě z vyvezeného materiálu ze skláren.

Tři mělké nádrže mají už od jara sloužit rekreaci občanů a jejich zájmovým aktivitám, zejména rybaření. Stavba biocentra přišla na více než čtrnáct milionů korun, přitom osmdesát procent uhradí dotace z evropských fondů a dalších deset procent Státní fond životního prostředí. Ředitelka Sportovního gymnázia ve Vrbně pod Pradědem Michaela Hradilová upozornila, že na březích se nachází stále hodně střepů, a žádala po městu nápravu, aby tady nedocházelo ke zbytečným úrazům. Starostka Helena Kudelová oponovala, že v tom místě už byla na březích položena geotextilie a na ni zemina. Je však možné, že deště hlínu částečně odplavily.

„Nepočítáme už, že bychom v těch místech nechali znovu navážet zeminu, vlastně ani není odkud,“ řekla Kudelová. Otázkou je, zda rozhodnutí bude skutečně konečné. „Podstatné je, s jakým využitím se tady počítá. První rybník poblíž skláren by měl sloužit spíše rybářům, ne těm, kteří se v biocentru budou chtít okoupat. Pro koupání je uzpůsoben prostřední rybník. Ani k němu nebudeme navážet tuny písku, vždy to bude jen rybník,“ řekla našemu listu starostka Kudelová.

Věří, že lidé budou ochotni sehnout se a skleněný střep seberou, když na něj narazí. Jako jsou na dvaceti místech města k dispozici sáčky pro psí exkrementy, mohly by podobné sáčky být i v lokalitě biocentra. „Před kolaudací stavby je předčasné předjímat, jak se naučí lidé tohle místo využívat k odpočinku či procházkám, kolik jich sem bude chodit. Neřešili jsme proto ani záchody,“ řekla starostka. Snad jedině v případě, že by tu někdy mělo vzniknout zázemí pro občerstvení, musel by záchody v místě zpřístupnit budoucí provozovatel stánku.

Zastupitelé se rovněž zajímali, proč nádrže stále ještě nebyly napuštěny. „To nebylo možné, dokud neskončí kolaudace. Je to případ, kdy stavba předběhla papírování, protože zima byla mírná a vybraná firma mohla zahájit práce dřív,“ objasnila starostka.

Zastupitelé se shodli, že město zřejmě bude muset v místě řešit už brzy jiný problém. Aby sem, do biocentra zahrádkáři nenaváželi odpad ze zahrádek a nezakládali tu černé skládky, jak to činili až doposud. V diskusi zaznělo, že zastupitelé mají k dispozici fotografie, jimiž lze dokázat, kdo odpad za ploty zahrádek odkládá. Může se stát, že náklady na likvidaci černých skládek by město vymáhalo právě od těchto zahrádkářů.