Svatopluk Folta je studiem na U3V doslova nadšený. Popsal, co mají s kolegy za sebou, a na co se těší letos.

„Pouštím se možná na tenký led proto, že jsem přesvědčen, že řada možných uchazečů o tuto formu studia nakonec rezignuje, neboť se obává náročnosti tématu, obtížnosti práce s počítačem nebo snad je svazuje fakt, že už jsem se i já dostal do kategorie třetího věku?" rozmítal Svatopluk Folta.

Zbytečné obavy

Podobným úvahám ale senior okamžitě a rázně zatnul tipec. Je potěšen, že jsou přednášky prezentovány elektronicky přímo na jeho osobní počítač, po celý semestr jsou mu kdykoliv k dispozici. Je na studentovi, aby v určitém termínu složil závěrečný znalostní test.

„Jednotlivou přednášku si lze kdykoliv přehrát, i zpětně. Ke každé přednášce existuje i sylabus, kde lze vše, co bylo v přednášce řečeno dohledat a při zpracovávání testu použít. Možná je i konzultace s lektorem, který kurz přednáší," uvedl Folta.

Ani obavu z obtížnosti práce s počítačem mít prý nikdo nemusí. Pro všechny, kdo umí jen počítač zapnout a pomocí kurzoru se dostat tam, kam potřebují, má U3V zpracován vlastní program. Studium probíhá tak, že se senioři schází jednou za dva týdny ve Střeše, kde pod taktovkou jejího pracovníka Jakuba Rybára shlédnou přednášku, ke které následně diskutují.

„Nyní se dostávám ke třetímu možnému důvodu, proč tato forma studia není pro mne, totiž k faktu, že i já jsem již v kategorii třetího věku. Věřím, že tento důvod, pokud není podložen závažným zdravotním problémem, rovněž nemá opodstatnění.

Nechci zde použít otřepané: Každý je tak starý, jak starý se cítí, ale rád bych se ubíral opačným směrem, to je připomenutím předností, jež tento věk přináší. Na životní dráze jsme doputovali do období, kdy máme čas na vše, co jsme dříve museli jen odkládat," sdělil Folta.

Rozšiřování obzorů

Svatopluk Folta má za to, že rozšiřování vlastních obzorů je jednou z možností, jak nabitý čas účelně využít.

„Forma popsaného studia je docela zajímavá, zvláště když po přehrané přednášce, třeba po Pěstování hub se dozvíte, jak se obkládá koupelna nebo po přednášce Lesnictví si povídáte ještě o kulinářství či o další problematice. Zkrátka je tu prostor pro širší a volnou debatu na jakékoliv téma," popisoval zážitky vrbenský student.

Studenti dosud absolvovali kurzy Astronomie, Lesnictví, Historie a současnost české myslivosti, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub a Barokní architektura v Čechách, od února se těší také na kurz Kouzelná geometrie. Stalo se dobrým zvykem, že na konci každého semestru se všichni schází, poslední přednášku například zakončili chutnými Pradědovými topinkami, které připravil Antonín Janků.