„Jako výukový den je stanoveno úterý, vždy jednou za 14 dní. V prvním semestru, který běžel od února do června 2007 se posluchači zdokonalovali v cizích jazycích. Byli rozděleni do tří skupin. Jedna se věnovala výuce německého jazyka a zbývající dvě skupiny si prohloubily znalosti anglického jazyka,“ popsala náplň Irena Muroňová, organizační pracovnice pro Univerzitu třetího věku ve Vzdělávacím centru v Krnově.

V druhém semestru, který se v současné době blíží ke svému závěru, se posluchači učili pracovat s počítačem. První seznámení s počítačem absolvovali posluchači již ve druhém cyklu studia, takže nyní se výuka zaměřila více na práci s internetem a elektronickou poštou, internetové vyhledavače a podobně. V současné době je již pro všechny zájemce připraven třetí semestr studia na únor až červen 2008, který bude zaměřen na astronomii a historii Krnovska.

„Je připraveno celkem seset přednášek, a to 7 z astronomie a 3 z historie Krnovska. Abychom posluchačům přiblížili astronomii nejenom formou teoretických přednášek, připravujeme na červen pro posluchače společný výlet na hvězdárnu do Ostravy spojený s prohlídkou ostravské ZOO,“ doplnila Muroňová.

Výuka letního semestru začíná 19. února od 16 hodin v prostorách Vzdělávacího centra v Krnově, v objektu Za Drahou 3. Podmínkou pro přihlášení je dosažení věkové hranice 50 let, vyplnění přihlášky a zaplacení semestrálního poplatku ve výši Kč 350 korun v den zahájení.