Tato podoba Karnoly zůstala navždy zakonzervována na mistrovských fotografiích Stanislava Bačovského, který byl zaměstnancem Karnoly a v podstatě i neformálním podnikovým fotografem.

Své fotografie běžného každodenního života v Karnole Stanislav Bačovský vystaví na zámku ve Slezských Rudolticích. Vernisáž je v sobotu 30. června od 15 hodin. Výstava bude přístupná návštěvníkům zámku celé léto.

Na výstavy Stanislava Bačovského se těší také bývalí karnoláci, kteří u černobílých fotografií vzpomínají ma své mládí, kolegy i na atmosféru Krnova osmdesátých let 20. století. Mnozí ani nepostřehli, jak rychle po krachu Karnoly fenomén města textilu zmizel.

„Fotografovat v provozech textilky jsem začal už na učilišti, potom jsem příležitostně pokračoval i v práci. Fotografování mi bylo umožněno ve spolupráci s vedením podniku. V našem závodním klubu ROH jsem také vedl fotokroužek. Fotil jsem nejen ženy v provozech, ale také schůze a konference pro závodní noviny i pro okresní a celostátní tisk,“ zavzpomínal Stanislav Bačovský jak propojil svou profesi textiláka se svým celoživotním fotografickým koníčkem.

Zachytil například v plném provozu stavy firmy Schwabe, na kterých se ve vyhořelé vzorkovně tkaly vzorky látek. „Na těchto stavech se běžně tkalo, než Karnola koupila nové, moderní. Pak už byly jen v dezinatuře,“ vzpomínal nad fotkami Bačovský.