Názory se různí na pravdivost Uničovské listiny, podle níž bylo město Bruntál jako nejstarší v naší zemi založeno v roce 1213. Ne každý je ale přesvědčen o této skutečnosti. „Uničovská listina je zfalšovaná, i když to obyvatelé Bruntálu neradi slyší," řekl amatérský historik František Rechtorik z Ryžoviště.

Je listina věrohodná?

Zfalšován je podle historika Rechtorika rok, v němž mělo údajně město Bruntál vzniknout. To rozlítilo jeho bruntálského kolegu Josefa Cepka, který v Uničovské listině ukázal pasáž, která na založení města Bruntálu v roce 1213 upamatovává.

V Uničovské listině se jasně píše, že se uničovská Nová Ves zakládá v roce 1223, a že již deset let před tímto datem existovalo město Bruntál. To je prakticky nezpochybnitelné. „Je psáno, že Bruntál byl založen deset let před rokem 1223, to je rok 1213. Co je na tom nesprávně?" ptal se Josef Cepek. Odmítl Rechtorikovu teorii, že bylo Ryžoviště dřív založeným sídlem nežli Bruntál.

Spor historických nadšenců

„Napsal jsem panu kolegovi do Ryžoviště, že nemá pravdu. Bruntál je rozhodně starší," uvedl Cepek.

Josef Cepek ví, jak k podobným omylům amatérských historiků může dojít. V roce 1827 se například podle zpráv z archivů bourala Krnovská brána v Bruntále. Brána stávala pod dnešní obchodní akademií a střední zemědělskou školou a dřívější budovou zdravotní pojišťovny.

„Tehdy se údajně nalezl v sutinách kámen s letopočtem 1109. Je jasné, že tehdy Bruntál ještě založen nebyl, ani náhodou," ujistil Cepek. Kdo datum do kamene vytesal, kdy a proč, to jen svádí k podobným úvahám, které vedou amatérští historici o pravosti či nepravosti Uničovské listiny.

František Rechtorik z Ryžoviště si stojí za svým. „Informace padla před třiceti lidmi během přednášky v Lomnici u Rýmařova. Potvrzení informace se mi dostalo také z Masarykovy univerzity v Brně." Přednášku v Lomnici měl vést historik bruntálského muzea Tomáš Niesner. Svým tvrzením by se však Rechtorik nerad dostal do sporu s oponenty: „Hádat se rozhodně veřejně nechci a nebudu."

Bruntálský historik Niesner tvrzení odmítl: „Uničovská listina existuje, a je skutečně pravá. Není to padělek. V žádné starší listině Bruntál zmiňován není." Rechtorik si podle historika Niesnera spletl dvě různé informace. Niesner na přednášce v Lomnici hovořil o falzifikátu, ale určitě ne v případě Uničovské listiny. Mluvil o falzifikátu zakládací listiny, datované na prosinec 1213, pocházející ovšem až ze třicátých let devatenáctého století.

Podle Niesnera nejpozději v roce 1213 Bruntál již existoval, ale mohl být založen i dříve.

Žádný věrohodný důkaz neexistuje

Amatérské historiky se snažil rozsoudit profesor David Papajík z Katedry historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle profesora není Uničovská listina z roku 1223 rozhodně falzum. V samotné listině se řeší královské potvrzení různých práv uničovských měšťanů. Měšťané tehdy dostali svobodný les na kácení na dobu třiceti let, z nichž již deset let uplynulo.

To znamená, že když odečteme od roku 1223 deset let, prostou dedukcí dojdeme k tomu, že město Uničov bylo s největší pravděpodobností založeno v roce 1213. Na jiném místě listiny se pak dozvídáme, že mají Uničovští měšťané brát práva z Bruntálu. Práva se vždy brala od staršího města. Z toho by plynulo, že Bruntál je starší než Uničov, čili že Bruntál byl jako město založen před rokem 1213.

„Takže abych to uzavřel, neexistuje jediný doklad pro tvrzení, že by byl Bruntál založen v roce 1213. Nejspíše byl založen někdy těsně před tímto rokem. Politici se holt musí prezentovat, tak pořádají oslavy, i když k tomu není žádný relevantní důvod. Podobných příkladů máme z regionu víc," konstatoval profesor Papajík.