Beseda se uskuteční ve čtvrtek 3. února od 18 hodin ve studovně krnovské knihovny. Akci pořádá Místní agenda 21 Krnov. „Příspěvek přiblíží práci s hydrologickým modelem Hydrog, nastíní jeho možnosti v závislosti na přesnosti výsledku související s kvalitou vstupních dat a schopností predikovat různé typy povodňových situací, například s ohledem na roční období.

Na závěr bych ráda vysvětlila zásady chování nejen při povodních a připomněla katastrofální povodeň v Krnově v roce 1997,“ nastínila obsah své přednášky Šárka Maděřičová z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava.

Dle platné legislativy předpovědní a povodňovou službu v ČR zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci jednotlivých povodí. Pro zabezpečení této služby je nezbytná úzká spolupráce meteorologů, hydrologů a vodohospodářů a rozvoj předpovědních metod a nástrojů.

Přednáška je součástí kampaně "Krnov – město mezi řekami", která probíhá od září 2010 do srpna 2011. Jejím cílem je občanům města všech věkových kategorií přiblížit prostřednictvím přednášek, besed, soutěží a dalších akcí krnovské řeky a život kolem nich i s nimi.