K vidění budou díla slovenských výtvarníků, Palo Macho patří k výrazným představitelům současného uměleckého skla, Jana Hojstričová se zase věnuje fotografii.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 3. června od 16 hodin, úvodní slovo pronese Olga Staníková a Jindřich Štreit, v hudebním programu vystoupí Jakub Knápek a přátelé.