Na sedmidenním putování, protínajícím náš region, jsou účastníci Pěší poutě za umělce. Poutníci vyrazili v neděli z Opavy, mají za sebou návštěvu Úvalna, Krnova, Města Albrechtic, dnes mají dorazit do Bruntálu, zítra je čeká Andělská Hora a Vrbno, v pátek Rejvíz a jejich pouť bude završena v sobotu ve Zlatých Horách, kde je jejich cílem Maria Hilf, poutní kostel Panny Marie Pomocné.

Pouť je iniciativou herců z olomouckého Rapsodického divadla a kromě duchovního náboženského významu je zaměřena i na poznávání zajímavých míst a památek. „Pěší pouť se od ostatních pěších poutí výrazně liší svou kulturní náplní. Každý poutní den v sobě skrývá nejen vlastní putování, mše svaté a modlitby, ale také koncerty nebo prohlídky zajímavých míst ve městech a obcích na trase pouti,“ uvedl mluvčí Biskupství ostravsko-opavského Pavel Siuda.

Připojit se mohou i další zájemci. Program připravený umělci je otevřen pro všechny příchozí nejen pro vlastní pěší poutníky. „Organizátoři do putování zahrnuli řadu památných míst ve městech a obcích Krnovska a Bruntálska, ke kterým se účastníci pouti přesunou autobusy nebo vlakem,“ podotkl Siuda.

Tak například dnes ráno vyrazí poutníci pěšky z vlakového nádraží v Bruntále na Uhlířský vrch, kde si prohlédnou křížovou cestu a poutní kostel Panny Marie Pomocné. Pak přes Moravskoslezský Kočov dojdou k Venušině sopce v Mezině a poté zamíří přes les do Bruntálu, kde se v 18 hodin zúčastní mše svaté ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Ve čtvrtek si prohlédnou obecní muzeum v Andělské Hoře, vyšlápnou si na Anenský vrch, kde si prohlédnou kostel sv. Anny a zúčastní se mše.
Pěšky dojdou do Vrbna, kde je odpoledne čeká ve středisku Střecha komentovaná projekce dokumentárního filmu Pavla Štingla o vzniku jednotlivých zastavení křížové cesty na Kuksu. Den završí v místním kostele Archanděla Michaela.

Páteční trasa vede přes Drakov na Rejvíz. V 18 hodin je v programu projekce dokumentárního filmu režiséra Aleše Kysila o básníkovi a grafikovi z Vysočiny Bohuslavu Reynkovi, nazvaného Blázen jsem ve své vsi. Sedmý den pouti se účastníci dostanou do Zlatých Hor, křížovou cestou dojdou k poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné, kde se zúčastní mše, ale poté také povídání o poezii.

Mottem pěší pouti, kterou pořádají umělci a olomoučtí divadelníci pod záštitou olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky, jsou slova papeže Jana Pavla z Listu umělcům: „Ne všichni jsou povoláni být umělci ve specifickém slova smyslu. Podle slov Geneze je však každému člověku svěřen úkol být tvůrcem vlastního života: v jistém smyslu z něj vytvořit umělecké, mistrovské dílo.“