„To znamená rozebrání zdiva zídky po základ z lomového kamene, případně po úroveň navážky zeminy,“ vysvětlila vedoucí odboru výstavby na bruntálském městském úřadu Pavla Teplíčková. Chodci v uličce se musí vyhýbat hromadě vybouraných cihel. Obzvlášť po setmění je nebezpečné procházet, protože místo není nijak označeno.

Dva mohutné stromy, které se vší pravděpodobností zeď narušovaly, už dělníci skáceli. Dílo zkázy pak před nedávnem dokonali vandalové, kteří vyvrátili chatrnou zídku. Majitelem stromů byla Střední zemědělská škola a Obchodní akademie, které na pokácení plané jabloně a javoru vydal povolení odbor životního prostředí bruntálské radnice.

Po neodkladných zabezpečovacích pracích by měla následovat důkladná rekonstrukce celé zdi. Na tu však zatím nejsou peníze. Náklady odhadují odborníci na několik set tisíc korun.