Krnovská rada vyzvala všechny krnovské občany, aby přišli s dalšími nápady jak tuto ulici pojmenovat. Nakonec si mohli radní vybírat jméno ulice asi ze čtyř desítek návrhů, které do ankety zaslalo 16 občanů. Přestože se v anketě sešly skutečně invenční návrhy, rada se nakonec usnesla na konzervativním pojmenování ulice Pod Ježníkem. To se ovšem může poměrně snadno zaměnit s již existujícími ulicemi Stará a Nová Ježnická.

„Rada doporučuje jméno ulice Pod Ježníkem, ale rozhodnutí je na zastupitelstvu. Předpokládám, že se kolem toho ještě rozvine diskuse, protože zajímavých návrhů se sešlo opravdu hodně. Mě se například líbil název ulice Pod Vrabčákem, protože nám připomíná málo známý místní název Vrabčák. Dost divné byly návrhy, aby se ulice jmenovala 1. ledna, nebo 28. srpna, protože není jasné, na jakou významnou událost má toto datum odkazovat. Možná je navrhovatelem recesista, který chce spoluobčanům připomenout své narozeniny, ale nám v radě ta data nic neříkají. Objevil se také návrh Výletní ulice, přestože v současnosti už v Krnově jedna Výletní ulice existuje,“ uvedla starostka Krnova Renata Ramazanová.

Mezi návrhy jsou poetická jména jako Rozmarýnová ulice, Lipová, Luční čtvrť, Vycházková, Nových zahrad, Nové generace, Ozónová či U lipové aleje. Vzhledem k tomu, že partnerské město Karben již v Krnově připomíná Karbenská ulice, objevil se také návrh Ansbašská ulice, aby toto pojmenování připomínalo další zahraniční město, se kterým má Krnov důležité vazby. Nejvíc návrhů se inspirovalo jmény osobností. Kromě klasiků jako T.G. Masaryk a Edvard Beneš se v názvech objevují jména prvorepublikových krnovských továrníků Flemmicha a Larische, nebo historických postav jako mistr Bohuslav z Krnova. Někteří navrhovatelé chtěli názvem vzdát hold významným rodákům F. Šípkovi, Z. Máčelovi, nebo Kurtu Behrovi nebo připomenout pobyt slavného vynálezce Křižíka v Krnově. Také se objevil návrh Sudetoněmecká ulice, aby připomínal předválečné osídlení Krnova. Krnovští skauti by zase uvítali Skautskou ulici. Po oficiálním uzavření ankety ještě dodatečně přišel návrh pojmenovat ulici po Karlu Krylovi, Miladě Horákové nebo Heliodoru Píkovi, jehož příbuzní dodnes žijí v Krnově.