V loňském roce si obyvatelé ulice Česká v Krnově oddychli. Po letech slibů a čekání v této části Krnova byla konečně dokončena vodovodní přípojka a položena nová kanalizace. Tehdy se obyvatelé České bouřili proti nelogickému postupu a upozorňovali na to, že komunikace byla několik týdnů rozkopaná zbytečně.

Po zahrnutí jam a provizorní úpravě povrchu muselo dojít k dalším výkopovým pracem, které byly způsobeny chybou. Občané České sepsali petici za rozšíření ulice a za urychlení prací. O to více je roznítilo, když se dozvěděli, že budou jezdit po provizoriu až do letošního roku, kdy měly být vyměněny přípojky plynu. Nakonec však došlo ke zhotovení slušného silničního povrchu. Ten byl ale před několika dny opět rozkopán.

V současnosti firmy pracují i na pozemcích občanů. Česká ulice podle místních vypadá jako po válce. „Jedinou jistotu v této situaci je to, že nelogické kroky na sebe plynule navazují - stejně jako v Kocourkově. Loni jsme požádali o rozšíření ulice a po třiceti letech se z naší komunikace stala z ničeho nic jednosměrka. Letos už raději o nic nežádáme. Jen se ptáme, zda by se neměl změnit název ulice z Česká na Rozkopaná,“ zlobí se obyvatelé žijící v lokalitě.

Práce na vybudování plynových přípojek postupují dle jejich názoru pomalu. „Dělá tu zase pár lidí z bůhví jakých dodavatelských firem. Ani nevíme, kdy bude hotovo. Snad se vše stihne do zimy,“ podotkl další občan, který si nepřál být jmenován, ale přestože loni patřil k iniciátorům vzniku petice. Na České ulici pracuje Severomoravská plynárenská společnost. Podle její tiskové mluvčí budou práce ukončeny do poloviny prosince.

„Touto plánovanou rekonstrukcí řešíme náhradu nevyhovující stávající plynovodní nízkotlaké sítě v dané lokalitě. Důvodem je zvýšená poruchovost a stáří plynovodu. Před zahájením stavby byla řádně zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Proti vydanému povolení nebylo podáno žádné odvolání ani námitky a dodavatelské firmy zahájily stavbu. Kromě uzavřených dohod s vlastníky nemovitostí bylo s jednotlivými občany před zahájením prací na jejich pozemcích vše projednáno na místě. Předpokládaným termínem ukončení stavby je polovina prosince 2007. Práce pokračují bez zjevného časového skluzu,“ uvedla Ivana Nováčková, tisková mluvčí Severomoravské plynárenské společnosti.