Lidé, kteří bydlí v ulici U Potoka v Bruntále, jsou stále nespokojenější. Vadí jim nepořádek, jež mají podle nich na svědomí obyvatelé bývalého azylového střediska, které se změnilo na ubytovací zařízení. Dříve tu odpadky na ulici nebyly.

Rozbitý televizor, vysloužilá šatní skříň a další harampádí vyhozené jen tak na chodník nejsou v této ulici žádnou výjimkou. Lidé, kteří se takto odpadu zbavují, nemají žádné zábrany. Přes noc třeba odloží skříň přímo před bránu s vjezdem do zahrady. Pod mostem přes potok to občas připomíná spíše skládku, objevují se zde třeba vyhozené koberce a tašky s nejrůznějším odpadem. Pracovníci Povodí Odry z Černého potoka nedávno vytahali a odvezli staré krámy a haraburdí, které zaplnily nákladní automobil.

I v těchto dnech je možné spatřit přímo před informační tabulí o krásách Bruntálu a Bruntálska hromadu smetí a prázdných krabic od levného vína. „O tomto problému víme. Nepořádek na této ulici někdy přímo bije do očí a navíc nás na něj všímaví lidé písemně upozornili. Dostali jsme několik stížností,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí bruntálské radnice Vladimír Procházka.

Technické služby města se snaží udržovat v uliciUpotoka pořádek. Ten zde však vydrží sotva několik dní a situace se opakuje. Podle obyvatel ulice si lidé ze zdejšího ubytovacího zařízení přilepšují ve své svízelné sociální situaci vybíráním popelnic a kontejnerů. Vytahané krámy dopravují ke středisku a zde je teprve třídí. Část jich zpeněží a opravdu neupotřebitelné zbytky zůstávají na ulici. Jiní mají za to, že jde o věci vyhozené lidmi při stěhování do ubytovny nebo naopak při odstěhování se z ní.

„Upozornili jsme na situaci majitele a správce ubytovacího zařízení a byli jsme se tam i podívat. Musím říci, že na ulici bývá nepořádek, v areálu je naopak uklizeno. Uspořádali jsme pro obyvatele zařízení přednášku a upozornili jsme je na nutnost udržovat pořádek i na ulici. O moc víc s tím ale zatím dělat nemůžeme. Pomohla by nám obecně závazná vyhláška, která by to nějakým způsobem řešila,“ řekla Hana Kutáčková z odboru životního prostředí bruntálské radnice.

Obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje vybírání popelnic, má bruntálská radnice už připravenou. Před nabytím účinnosti ji ještě čeká schvalovací řízení.