Dramatické historické okamžiky poznamenaly také život města Krnova. Noc 21. srpna v tomto pohraničním městě prožívali stejně jako zbytek národa. Vojenská technika, která hrčela spícím městem, sice patřila armádě polské a nikoliv sovětské, ale brzy dorazila i ta a zůstala ve městě více než dvacet let.

Rok 1968 byl celkově bouřlivý. Událost střídala událost: nadějné jaro, vývoj města po srpnu, jednání tehdejšího vedení města, chování místních prookupačních zaslepených komunistů i těch čestných, aktivity nebojácných občanů i prospěchářských kolaborantů.

Vše zaznamenal tehdy zcela objektivně do análů města i kronikář Vladimír Blucha. Stránky kroniky byly popsány skutečně se svědomitostí historika, pravdivým záznamem u každého důležitého jména a události. Proto se stala původní kronika v období normalizace nepřijatelná a možná nebezpečná. Krnovští normalizátoři se proto rozhodli, že historii prostě přepíší dle stranické linie. Pravděpodobně nebyli v republice jediní. Zrodil se tedy záznam nový, upravený. Naštěstí se uchovaly kopie původních zápisů, a tak dnes střeží Krnov za osudné období kroniky dvě.

„Zápis událostí let 1968 a 1969 byl schválen tehdejší kulturní komisí MNV. Já jsem se funkce kronikáře v roce 1969 vzdal, po několika letech byly mé zápisy z kroniky vyřazeny neznámo kým a v druhé polovině sedmdesátých let dodatečně nahrazeny,“ vzpomínal Vladimír Blucha.

Autorem plagiátu se stal Josef Dundálek a v důsledku podvrhu měl vzniknout dojem, že kronikářem za roky 1968 a 1969 byl právě on a že jeho záznamy, zkreslující skutečné události, jsou původní. Na titulní stránce zrekonstruované kroniky stojí: „Městská rada v Krnově se na své schůzi dne 26. října 1993 rozhodla vrátit k původním zápisům let 1968 a 1969 a ponechat též podvrh pana Dundálka, aby v budoucnu mohl každý posoudit spravedlivě události obou historických let v Krnově a také morální úroveň těch, kteří stáli za tímto podvodem.“

Při obnovení zápisů byly použity staré kopie a obě kroniky jsou dnes uloženy v Městském muzeu v Krnově. Také v Okresním archivu Bruntál lze bádat v jejich elektronické podobě. Pro všechny milovníky historie a lokální patrioty se čtení dvojí krnovské kroniky může stát neobyčejně objevnou záležitostí.

Dita Voznicová