Florbalisté z klubu Orca uznali, že dvakrát zúčtovaná faktura byl omyl, přiznali svou chybu a smířili se s tím, že budou z dotace vracet městu asi tři tisíce korun. Podle kontrolorů TJ Lokomotiva udělala vše pro to, aby své nepřehledné výkazy dala do pořádku.

Jen hokejisté ani po opakované kontrole nedokázali vyvrátit všechna podezření z porušení pravidel. Hrozí jim, že budou vracet 192 tisíce korun, a navíc na další dotace mohou zapomenout.

Dva problémy: věk a trenéři

Některé dílčí nejasnosti v účetnictví se už hokejistům podařilo vysvětlit, ale v zápise kontrolního výboru dál figurují dva hlavní důvody, proč by měl klub vrátit dotace.

„Jde o to, že u více než čtyřiceti členů hokejového klubu nebyla respektována věková hranice 18 let, která odděluje sport dětský a mládežnický od sportu dospělých. Druhým případem je překročení limitu na výplatu trenéra. V podmínkách je jasně stanoveno, že příspěvek města na trenéry tvoří maximálně dvacet procent nákladů, což hokejový klub překročil. V případě trenérů i věkového limitu je to porušení pravidel tak jednoznačné a prokazatelné, že se nemáme dál o čem bavit,“ konstatoval zastupitel Miroslav Kozelský, podle kterého nelze takové porušení zásad tolerovat.

„Pokud hokejistům ustoupíme, bude to signál pro všechny ostatní sportovce, že jsme benevolentní. Bude to nespravedlivé vůči všem, kdo si účetnictví vedou řádně, i vůči těm, kteří v minulosti kvůli pochybení museli dotace městu vracet,“ dodal Kozelský.

Stanovisko HK Krnov na zasedání zastupitelstva přednesl předseda Milouš Dvořák.

„Hokejoví junioři jak známo hrají do 21 let. Sice tato soutěž v Krnově v roce 2010 skončila pro nedostatečnou členskou základnu, ale tři roky po sobě jsme opakovaně stejným způsobem přijímali a vykazovali městské dotace, a vše bylo v pořádku. Nikdo nás neupozornil, že je v tom problém, nebo že něco děláme špatně. A najednou jsme podle vás podvodníci?“ vyjádřil se Dvořák k věkovému limitu, a postěžoval si, že kontroloři příliš nerozumí organizační stránce hokejových klubů a soutěží ani financování provozu zimního stadionu.

Předseda hokejového klubu Milouš Dvořák podal zastupitelům rovněž vysvětlení co se týče údajného překročení dvacetiprocentní hranice nákladů na trenéry. „Je sice pravda, že v určitých konkrétních případech byla tato hranice překročena, ale ne v celkové souhrnné částce za trenéry, tam to všechno sedí. Nic jsme neukradli, nikdo se z dotací neobohatil. V podstatě jsme jen něco vykázali v jiné kolonce než to mělo být. Nejde o nic jiného, než o výklad některých slovíček,“ informoval zastupitele Dvořák.

Po jeho proslovu se rozhodli zastupitelé dát hokejistům ještě jednu šanci a ustanovili pracovní skupinu, která účetnictví HK Krnov ještě jednou přezkoumá. Do této skupiny byli schváleni zastupitelé Hercig, Suchomel, Čubok, Petreček a Dortík. „V této skupině budou také dva zástupci kontrolní komise, a také já sama, pokud mi to čas dovolí, se jednání s hokejisty velmi ráda osobně zúčastním,“ uzavřela krnovská starostka Alena Krušinová.