Dvě by se měly podle plánů nacházet v Obědném nedaleko silnice do Benkova, poslední v Horní Libině v lokalitě na Kamčatce nedaleko televizního vysílače.

Tubusy věží mají mít výšku 105 metrů, lopatky délku 45 metrů. Nejbližší obydlené domy by se měly od věží nacházet více než šest set metrů daleko.

Investorské firmy oslovily obec Libina o udělení předběžného souhlasu s výstavbou elektráren. Záměr projednala stavební komise rady obce, která doporučila záměr zamítnout.

„Mezi hlavní důvody patřila ochrana a zachování stávající kvality života obyvatel v blízkosti větrných elektráren a zachování rázu krajiny, která obklopuje naši obec,“ uvedla obec v informačním materiálu.

Záměr projednalo i libinské zastupitelstvo. Obě žádosti vzalo na vědomí a vyžádalo si od investora vyčíslení finančních kompenzací za umístění elektráren. Investor nabídl kompenzaci za všechna tři zařízení ve výši čtyři sta tisíc korun ročně. Ty by byly příjmem obecního rozpočtu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o významný záměr, který může mít dopady na kvalitu života, vyhlásila obec průzkum veřejného mínění. Hlasování se uskuteční od pondělí 17. do čtvrtku 20. února na obecním úřadu v Libině. Účastnit se jej mohou lidé s trvalým pobytem v Libině a Obědném starší osmnácti let.

Věže o stejné výšce stojí v současnosti nad Kopřivnou. V provozu jsou přes pět let. Jejich provoz bývá zejména ve večerních hodinách slyšitelný. Záleží však na mnoha faktorech, jako je síla a směr větru nebo konkrétní místo v obci. Zároveň se větrníky staly svého druhu atrakcí a turistickým cílem výletů místních i přespolních.