Řezbář Jiří Halouzka si pro návštěvníky Pradědovy galerie od soboty 23. do pondělí 25. dubna připravil pestré vítání jara.
Vždy v časovém úseku odbitím jedenácté a patnácté hodiny chrlil desetimetrový drak oheň, který nakonec plameny spálil a vyhnal paní Zimu z Jeseníků.

„Draci byli vytvořeni podle skutečné velikosti, a to i ve stejném měřítku jako je nalezená kostra ještěra podobná drakovi,“ vyprávěl zaujatě řezbář Jiří Halouzka.

Zvláštní expozice pro dračí rodinku

Tříhlavému drakovi se vyklubali i další malí dráčci, kteří jsou nyní na světě. „Vytváříme pro draky obydlí, kde bude dračí galerie a návštěvníci pak mohou uvidět celou dračí rodinku,“ doplnil své plány řezbář Halouzka.

,,Jeden z draků by měl odcestovat i se mnou na letošní Lesní slavnosti Lapků z Drakova, které Spolek Přátelé Vrbenska připravuje na 16. a 17. července 2011,“ dodal o dracích Halouzka.

Po dracích následují andělé

Jakmile řezbář Jiří Halouzka dodělá celou dračí rodinku, vrhne se na exponáty andělů. „V životní velikosti vyrobíme několik andělů, kteří pak budou zdobit místní kostelíček,“ řekl řezbář Jiří Halouzka.

Řezbář vytvořil i velký svícen, který pověsí do místního kostela a bude zapsán do Guinessovy knihy rekordů, jako největší dřevěný exponát. V kostele plánuje Halouzka řadu kulturních akcí.

V plánu je i arboretum

Pradědovu galerii bude zdobit také arboretum. Zelené arboretum obrostlé dřevinami, bylinami a různými okrasnými květinami u Halouzků by mělo vzniknout, pokud vše dobře půjde, do dvou měsíců.

„Zpříjemníme tím návštěvníkům atmosféru Pradědovy galerie,“ doplnil řezbář Halouzka. Sedm mluvících mnichů mohou návštěvníci vidět u sedmi expozic po celé Pradědově galerii. Sochy jsou navíc namluveny přímo autorem všech exponátů, řezbářem Jiřím Halouzkou.

„Návštěvníci mohou zmáčknout tlačítko a mnich jim všechno poví o daném exponátu. V budoucnu připravíme, aby mniši nemluvili jenom v češtině, ale i ve více jazycích,“ popsal mluvící sochy Jiří Halouzka.

U Halouzků se točí

Zajímavý kolotoč pro dospělé s dřevěnými sochami navštěvují lidé i z daleka. „Přijede k nám i někdy autobus plný starších lidí, kteří se hlavně přijeli podívat na náš kolotoč pro dospělé,“ prozradil Deníku jiříkovský řezbář.

Mezi staršími lidmi jsou i senioři, kteří mají problém s chůzí či celkovým pohybem, ale jsou odhodlaní svézt se na kolotoči a zavzpomínat na své dětství. „Je to krásné, dívat se na dospělé lidi, kteří se i ve svém věku dokážou vyřádit na kolotoči. I já někdy neodolám a s rodinou se potočím,“ zavzpomínal Jiří Halouzka.

Pálení čarodějnic a Tajemná komnata

Některé exponáty Pradědovy galerie u Halouzků v Jiříkově jsou zapsány v české knize rekordů, třeba největší betlém. Galerie je otevřena denně od 9 do 18 hodin.

V sobotu se v galerii otevírá Tajemná komnata, rozšířená expozice čarodějnic, čertů a dalších pohádkových bytostí. Ve 14 hod dojde na upálení zlé sovinecké čarodějnice, aby dále nemohla škodit lidem ani zvířatům.

RADEK VRÁBLÍK, DALIBOR OTÁHAL