A nestačili se divit, jaký je kolem Krnova nepořádek. Nasbírali 22 velkých pytlů plných odpadu. V okolí Krnovského rekreačního okruhu také zaznamenali mnoho menších i větších černých skládek.

„Střed města je udržován, ale o okolí již nikdo nezajímá. Největší nepořádek byl v úsecích Na pastvišti a dále směrem ke statku na Cvilíně, od mostu na Hlubčické ulici až ke koupališti, na Bezručově vrchu, i na nově zřízeném parkovišti na konci Staré Ježnické. Na rozhledně Vyhlídka na Ježníku jsou sice odpadkové koše, ale jsou už totálně přeplněné, protože je zřejmě nikdo nevyváží. Domníváme se, že na takových nepřístupných místech, kde se nedá vyjet autem, není vhodné odpadkové koše umísťovat. Správný návštěvník přírody si odnese odpad zpět domů,“ uvedla za organizátory z KČT Milada Brachňáková.

Účastníci úklidové akce se shodují, že kolem bývalé lesní školky to snad bylo nejhorší. PET láhví, skla a různých pohozených věcí tu bylo nepočítaně. „A uvnitř tohoto areálu se na nepořádek ani nedalo dívat. Opravdu nechutné bylo množství psích exkrementů. Některé sice byly zabalené, ale odhozené na zem – koše k tomuto účelu nikde v okolí nejsou. Zahrádky v okolí Krnova jsou sice upravené, ale co je kolem už zahradkáře nezajímá? Také v jejich blízkosti byly objeveny nově založené černé skládky. Někdo věci jen tak pohodil do příkopu. To je takový problém odvézt nepotřebné věci do sběrného místa na Karáskově ulici? Ptáme se občanů, zda jim skutečně nezáleží na vzhledu našeho krásného města a apelujeme na všechny – všímejte si svého okolí, abychom se za naše město nemuseli stydět,“ dodala Milada Brachňáková.