Tříkrálová sbírka se na Bruntálsku setkala s velmi pozitivním ohlasem.

Opět se vybralo o něco více, než v předešlém roce, letos bylo v našem okrese vybráno celkem 390 605 korun. To je o dvacet tisíc korun více než v minulém roce. Největší dobročinná akce České republiky proběhla prvních čtrnáct dní v lednu.

Peníze pomohou potřebným

Děti v převlecích Tří králů chodili do ulic, domácností, firem a koledovali o příspěvek do celorepublikové sbírky těm, kteří pomoc potřebují nejvíce. Prostředky ze sbírky poputují nemocným, zdravotně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni, na přípravu humanitárních balíčků, živelné pohromy a mezinárodní projekty.

„Chci všem ze srdce poděkovat a vyjádřit jim svůj osobní obdiv nad nasazením, s jakým do této sbírky vstupují. Děkuji také jménem desítek tisíc klientů, kterým vysbírané peníze pomohou v jejich nesnadném životě.

Děkuji pracovníkům Charity Krnov, farnostem, žákům základních a středních škol v Krnově, v Bruntále a na Osoblažsku, skautům a všem ostatním dobrovolníkům za koledování při této sbírce," vyjádřila dojemný dík Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov.

Štědří Krnované

Nejštědřejší byli v Krnově, tam se koledníkům podařilo vybrat 124 584 korun. Druhý se umístil Bruntál s částkou 78 879 korun. Pěkné částky se vykoledovaly i v těch nejmenších koutech našeho okresu. Překonaný rekord je výsledkem aktivity tisíců lidí. Na sbírce se podílelo několik věrných koordinátorů, koledníků a dárců, takže se sbírka mohla konat už popatnácté úspěšně.

„Nečekaný výsledek je dokladem solidarity a štědrosti mezi lidmi. Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují. Díky vám můžeme pomáhat," doplnila Monika Dudová.

Celorepublikové číslo ještě není jasné. Na veřejných internetových stránkách je sečteno 88 799 445 korun. Ředitelka Charity Krnov Monika Dudová dodala, že částka ještě nejspíše vzroste, protože všechny okresy totiž ještě nemají hotové výsledky.

V minulém roce se podařilo vybrat přesně 82 752 129 korun. Letos je výnos ze sbírky vyšší o více než šest milionů korun. Rekordní částka je důkazem, že i v dnešní těžké době se lidé přes všechny své strasti nebrání štědrosti a lidskosti.

Výtěžek Tříkrálové sbírky
1. Krnov 124 584 Kč
2. Bruntál 78 879
3. Bohušov a okolí 46 596
4. Město Albrechtice 38 151
5. Lichnov 19 614
6. Zátor 17 591
7. Třemešná 16 818
8. Brantice 9403
9. Čaková 7502
10. Krasov 7026
11. Úvalno 5801
12. Hošťálkovy 5171
13. Janov 4315
14. Vysoká 4821
15. Jindřichov 3401
16. Liptaň 932