Díky systému Dobrý anděl si každý dárce může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl. Může si přečíst životní příběh rodin, kterým pomáhá při léčbě závažných onemocnění. Rodiny díky pomoci Dobrých andělů zvládají jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

Také absolventi bývalé IX. A. bruntálské Základní školy v Jesenické ulici mají certifikát, že se stávají Dobrými anděly. S projektem jim pomáhala jejich třídní učitelka Helena Daňková.

„Pomáhat lidem v nouzi má svůj účinek, který zahřeje u srdce. Chtěl bych ten pocit dopřát více lidem,“ vzkazuje Ondřej Gronkowiec. 

„Byla bych ráda, kdyby se i jiné třídní kolektivy domluvily a pomáhaly. Není to fakt složité!“ doplnila Marie Trdlicová. 

Světe, div se, stalo se! Zdá se, že dobré příklady opravdu táhnou.  

„Jsem ráda, že mohu s radostí oznámit, že odkaz byl vyslyšen, a opět je mi ctí být třídní učitelkou nové partě dětí tentokrát z VI.C. Za podpory rodičů, bez níž by to nešlo, pomáháme v rámci projektu Dobrý anděl,“ uvedla Helena Daňková ze ZŠ Bruntál, Jesenická.