Kasička s logem Charity a děti i dospělí koledníci v kostýmech tří králů. To jsou známé symboly sbírky na pomoc handicapovaným. Tři králové také v našem regionu už posvěcenou křídou píší znamení K+M+B na dveřích lidí, kteří jim přispějí v charitativní sbírce.

Zdali letos bude v našem okrese vykoledovaná částka vyšší, uvidíme po 14. lednu, kdy Tříkrálová sbírka 2015 skončí. Dozvíme se také, kolik koledníci vybrali v jednotlivých městech a obcích.

„Tříkráloví koledníci v těchto dnech vycházejí do ulic, navštěvují domácnosti. Se zapečetěnou pokladničkou a s novoročním přáním prosí o finanční příspěvek. Domácnostem žehnají posvěcenou křídou a vepisují nad dveře nápis K+M+B," vysvětlila princip sbírky Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov.

Nápis K+M+B jsou iniciály, za nimiž se ukrývají jména tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar. Jsou současně poděkováním a vzkazem Kristus kéž žehná tomuto domu.

Zdroj: Youtube

Tři králové, skauti z Krnovské Trojky se ujali koledování. Video: archiv Krnovská Trojka

Dobrovolníci, skauti i školáci a studenti

Koledování se u nás ujali dobrovolníci, skauti a žáci základních a středních škol. Ve svých převlecích se zlatými korunkami chodí v Bruntále, Krnově, Městě Albrechticích, Jindřichově a na Osoblažsku.

„Máme 132 zapečetěných pokladniček a počítáme jednu pokladničku pro tříčlennou skupinku. V Bruntále jsme letos poprosili skauty, kteří se sbírky ochotně ujali. V Krnově mimo skauty koledují také žáci střední pedagogické a zdravotnické školy, střední školy cestovního ruchu a služeb a děti ze základních škol Žižkova a Janáčkova," řekla Monika Dudová.

Ve Městě Albrechticích se o koledování postarala místní farnost. Osoblažští tři králové právě koledují i v těch nejmenších obcích odlehlého Osoblažska. Na samotnou Osoblahu se chystají v sobotu 10. ledna od 9.30 hodin. Jindřichovem procházejí děti místní základní školy. Za zvuku flétny školáci zpívají My tři králové jdeme k vám.

Výtěžek se díky štědrosti a důvěře dárců rok od roku zvyšuje. Poputuje na pomoc handicapovaným, nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí. Část výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Jak poznat ty pravé

Charitní tříkráloví koledníci mají typickou plastovou kasičku s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou nebo plnou mocí. Charita v Krnově má ještě pár pokladniček volných, které čekají na další dobrovolníky. Ti si mohou vyzvednout pokladničku právě tam.

Kromě kontaktu s koledníky se lze do sbírky zapojit i dalšími formami dárcovství. Zasláním DMS zprávy ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 nebo zasláním finančního příspěvku na konto sbírky 66008822/0800.

„Budeme rádi, když ve svých domácnostech vlídně přivítáte naše koledníky a prostřednictvím sbírky přispějete na společnou pomoc mnoha potřebným. Nikdo z nás neví, kdy ji budeme potřebovat. Počítáme s vaší pomocí, bez které se neobejdeme i v roce 2015.

Děkujeme, že nám pomáháte, abychom pomáhali," dodala ředitelna Charity Krnov Monika Dudová.

Historie sbírkyKoledování Tříkrálové sbírky organizuje Charita Česká republika po celé naší zemi už od roku 2001. Až v roce 2010 byl stanoven pevný termín sbírky jednotně, a to od prvního do čtrnáctého ledna. Sbírka se stala natolik uznávaná, že výtěžek každoročně láme rekordy.

Jana Smékalová