Tříkrálový průvod od kostela směřoval přes Smetanovy sady na Hlavní náměstí, kde už od adventu čeká vyřezávaný betlém s Ježíškem v jesličkách. Podle starodávné lidové legendy tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar Ježíškovi předali dary.

Pro Charitu ČR je tato legenda vhodnou příležitostí vyhlásit Tříkrálovou sbírku, která je největší charitativní akcí u nás. Tisíce dobrovolníků po celé republice budou v následujících dnech obcházet domácnosti v tříkrálových kostýmech, aby lidé drobným příspěvkem do kasičky pomohli lidem v nouzi. Pro koledníky i dárce je Tříkrálová sbírka výzvou začít nový rok 2024 dobrým skutkem.

Místostarostka v čele 

Krnované v jedné z postav čele tříkrálového průvodu poznali místostarostku Moniku Dudovou, která je ředitelkou Charity Krnov. Nesla lucerničku, aby Třem králům svítila na cestu.

„Dnes slavíme svátek Tří králů a Charita Krnov připravila tradiční průvod k jesličkám. Pojďte také!,“ pozvala Dudová občany do průvodu s živým velbloudem, který se konal v Krnově teprve podruhé.

Koledníci kromě vybírání peněz na charitu také přinášejí radost a těm, kdo si to přejí, píší na dveře požehnání C+M+B. Podle české tradice to mohou být iniciály tří králů Kašpara, Baltazara a Melichara, ale ve skutečnosti jde spíše o první písmena latinského výrazu Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu.

Nejvíce informací o biblických Třech králích máme z evangelia svatého Matouše. Popisuje, jak se tři mudrci z východu vypravili do Jeruzaléma a pak je hvězda dovedla do Betléma, kam podle legendy dorazili 6. ledna. Proto se Tři králové slaví právě v tento den. Je mnoho teorií o tom, jaká hvězda je dovedla k místu narození Ježíše. Mohla to být buď kometa, nebo o spojení Jupitera a Saturna konjunkcí, ke které došlo v roce 7 před naším letopočtem, a to rovnou třikrát.