Tříkrálová sbírka má v našem regionu dlouholetou tradici. Koledníci navštěvují domácnosti se zapečetěnou pokladničkou a s novoročním přáním prosí o finanční příspěvek. Domácnostem žehnají posvěcenou křídou a vepisují nad dveře nápis K+M+B.

Podle lidové tradice jde o jména Kašpar, Melichar a Baltazar, ale ve skutečnosti je to latinské označení „Kristus kéž žehná tomuto domu“.

Každý může králům koledníkům přispět podle svých možností. „Důležité je, že lidé naše koledníky vlídně vítají a prostřednictvím sbírky přispívají na společnou pomoc mnoha potřebným,“ uvedla ředitelka Charity Krnov Monika Dudová.

Tříkrálová sbírka by se neobešla bez koledníků. Jen v regionu Malá Morávka chodí 50 skupinek. Kdo zavítá do Karlova, možná potká Vojtěcha, Martina a Beátu. Kluci mají osm let, Beátka sedm. Letos koledují podruhé, pomáhají jim rodiče. „Vezmeme si i lyže. Akorát to musíme ještě domyslet s pokladničkou, aby se nám při lyžování nerozbila,“ prozradil Vojta, neboli král Kašpar.

To, co vykoledují, pomůže Charitě sv. Martina zabezpečit pečovatelské a ošetřovatelské služby v tomto krásném ale odlehlém koutě našeho kraje. Charita sv. Martina je nejmladší oblastní charitou v diecézi ostravsko-opavské. V loňském roce se do sbírky zapojila poprvé.

„Naše začínající charita svůj výnos z prvního koledování v roce 2017 využila na rozjezd služeb a zakoupení vybavení pro naši zdravotní sestřičku, která každý týden navštíví více než 50 klientů v regionu Malá Morávka. I když jsme malinká organizace, dokážeme pomoci mnoha lidem.

Například jedna z našich klientek může díky Tříkrálové sbírce využívat elektrický vozík z naší půjčovny pomůcek. Elektrický vozík nutně potřebovala proto, aby se mohla pohybovat mimo domov. Protože neměla peníze na jeho pořízení, rádi jsme jí vypomohli, vozík zakoupili a vypůjčili jí ho,“ popsala využití sbírky ředitelka Charity sv. Martina Eva Macková.