Občanské sdružení Citadela Bruntál představilo ve čtvrtek 20. listopadu zástupcům škol a úřadů výsledky analýzy výskytu sociálně patologických jevů na základních a středních školách. Podkladem byl průzkum, do něhož se zapojilo 392 žáků ze sedmých a osmých tříd základních škol a 431 středoškoláků z prvních ročníků. Kromě bruntálských se zúčastnily děti a mládež z Horního Benešova, Andělské Hory a Vrbna pod Pradědem.

Hosté konference měli možnost zvážit, kterým směrem by se měly ubírat preventivní programy. Například zkušenost z hazardními hrami mají děti už na základní škole a tam se poprvé setkají i s alkoholem nebo cigaretami. „Dle statistik přes devadesát procent kuřáků zahájí svou kariéru na základní škole,“ upozornil Stanislav Toman ze sdružení Citadela Bruntál.

Žákyně základních škol z této návykové analýzy vyšly docela dobře, u chlapců už to bylo horší. „Zjištění, že každý čtvrtý chlapec, respondent ve věku cca dvanáct let, několikrát nebo vícekrát kouřil a téměř každý pátý hrál hazardní hru, může posloužit jako informace aktivující rodiče a pro zisk podpory rodičů preventivních programů škol,“ sdělil Toman. V prvních ročnících středních škol se k pravidelnému kouření přiznala třetina oslovených, přičemž bez cigarety se neobejde více dívek než chlapců.

„Ve srovnání dat obou pohlaví vyplývá, že chlapci stále drží prim v časté a pravidelné konzumaci čehokoli. Jejich hegemonie je narušena pouze dvakrát. V případě kouření cigaret a také zcela překvapivě v konzumaci Toluenu,“ pokračoval ve výčtu nešvarů Toman.

Z průzkumu vyšlo najevo, že děti mají v současné době obavy hlavně z násilí. Žáci se častěji svěřují učitelům, zatímco středoškoláci o svých problémech hovoří raději s vrstevníky. „Ve srovnání s výsledky šetření v šestých třídách, je nejviditelnějším rozdílem celkový pokles důvěry chlapců v kohokoliv. Důvěra učitelů klesla o dvacet osm procent, k rodičům o dvacet čtyři procenta, ke kamarádůmo patnáct procent,“ uvedl preventista.

Také zájem o volnočasové aktivity u dětí s přibývajícím věkem ubývá a raději než na hřiště vyráží do barů, hospod nebo sedí u počítače či televize. Po vyhodnocení analýzy přišla na řadu diskuze pozvaných hostů.

Hovořilo se také o nedomyšlené legislativě v případě neplnoletých. „Neexistují návazné zákony. Pokud děti přistihneme, dovedeme rodičům, aplikujeme pokuty, ty zaplatí rodiče a jedeme dál.“

Mluvilo se o důležitosti poradenských center na školách a schopnosti a času pedagogů realizovat preventivní programy. „Před jedenácti lety při výzkumu, komu se děti svěřují, byli pedagogové daleko za kamarády, plyšovými hračkami a domácími mazlíčky. Výsledky jsou dnes daleko lepší,“ řekl Miroslav Piňos z bruntálské Pedagogicko-psychologické poradny.

Někteří neopomenuli zdůraznit roli rodičů ve výchově. „Nemůžeme spoléhat na to, že kantor vše vyřeší. Rodič je první výchovný element. Proto se budeme snažit, aby se tato analýza dostala k rodičům,“ slíbil vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Bruntále Miroslav Hájek.

Zuzana Pršalová