Dále se v Třemešné počítá s opravou trafostanice u statku, posílením kvality rozvodů nízkého napětí ve středu obce a posílením technologie vysokého napětí u hřbitova. Mezi soukromé investice patří výstavba nových rodinných domů v Třemešné. Letos ohlásili svůj záměr čtyři stavebníci. Na druhé straně obec marně čeká na investora z oblasti stravování a cestovního ruchu. Tyto služby obci chybí.