Svého patrona myslivci uctili svatohubertskou mší v kostele svatého Šebestiána, jak káže dobrý mrav a dávné tradice. Troubená a zpívaná Hubertská mše B dur zazněla v podání mysliveckých trubačů Rabštejn.

Rituál pasování

Rituál pasování na lovce daňčí zvěře v Třemešné absolvovali myslivci Filip Pašas a Jiří Horký. Mši na počest svatého Huberta celebroval probošt Jan Kornek, který je křesťanskomyslivecká celebrita. Tento kněz a myslivec v jedné osobě se narodil v Polsku, kde je mezi myslivci řada věřících. Pokud se ale farář aktivně věnuje lovu a myslivosti, je to přece jen dost ojedinělé u nás i v Polsku.

„V myslivosti jsem byl vychovávaný už od dětství, protože můj otec i dědeček byli myslivci, stejně jako strýci a bratranci. Pocházím ze zemědělské rodiny a dokonce jsem studoval i zemědělskou školu, takže vztah k přírodě jsem měl zajištěný od rána do večera. Na poli i v lese je člověk velmi blízko Stvořiteli, takže když jsem se rozhodl stát knězem, ukázalo se, že myslivost vůbec nekoliduje s tímto posláním, spíš naopak," vysvětlil Jan Kornek jak se mu podařilo skloubit kněžské povolání se svým mysliveckým hobby.

První daněk

Dva myslivce, kterým se podařilo ulovit svého prvního daňka, v Třemešné v kostele svatého Šebestiána pasoval na lovce daňčí zvěře Jaroslav Mader z Okresního mysliveckého spolku Bruntál. Vysvětlil přítomným, že tato pradávná tradice se zrodila před staletími v dobách, kdy se z běžného lovu zrodila česká myslivost se svou etikou, rituály, péčí o zvířata a pravidly dobrého hospodaření v přírodě.

„Nejvyšší a starší lovčí veřejně známo činíme, že díky přízni svatého Huberta a Eustacha, i bohyně lovu Diany, byl jest vážený pan Filip Pašas a Jiří Horský dobrou ranou uloviti ráčili svého prvního daňka. Prokázali um svůj lovecký. Byli jest dle regulí našich, českých tradic mysliveckých, dnes slavnostně pasováni na lovce zvěře daňčí. Budiž stvrzeno, co zde bylo vykonáno. Lovu zdar!,“ završil Jaroslav Mader obřad pasování lovců daňčí zvěře.