Oddělení evropských projektů krnovské radnice vypracovalo projekt Komplexní bezbariérová trasa Krnov, s kterým se nyní uchází o finanční podporu u Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Cílem projektu je vytvoření plynulé a komplexní trasy, která spojí již zrekonstruované bezbariérové objekty, například zimní stadion, městskou knihovnu nebo radnici, s dalšími budovami.

Cílem je, aby zejména v centru města byly všechny důležité objekty bezbariérové a ležely na jedné trase. „Při sestavování trasy jsme vycházeli z loňského dotazníkového průzkumu a z terénního šetření pracovníků sociálního odboru a také z podnětů zástupců organizací tělesně postižených. Z těchto podkladů je zřejmé, že největším problémem pro osoby s omezenou možností pohybu jsou bariéry při vstupu do objektu hlavní pošty a do bank. Dále jsou problematické vstupy do některých úřadů a překážky na komunikacích, například na ulici Mikulášské, která spojuje centrum města s nádražím nebo na ulici Rooseveltově, která vede od domova důchodců do centra,“ uvedl vedoucí oddělení hospodářského rozvoje a evropských projektů krnovské radnice Michal Skalka.

Plánovaná trasa řeší bezbariérové úpravy hlavní pošty na náměstí Minoritů, vybudování výtahu v budově krnovského městského úřadu na Vodní ulici, bezbariérové úpravy hlavní budovy nemocnice a odstranění bariér u přechodů pro chodce na ulicích Mikulášská a Rooseveltova. „Tato trasa komplexně zpřístupní občanům s omezenou schopností pohybu důležité objekty a instituce v centru a navíc spojí centrum města s nádražím, což bude přínosem také pro občany z okolních čtyřiadvaceti obcí na území správního obvodu Krnova, kteří sem dojíždějí za zdravotní péčí a k jednáním na úřadech,“ dodal Michal Skalka.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 4,5 milionu korun. Město žádá dotaci ve výši 2,6 milionu korun, zbytek pokryje vlastními prostředky. Počet zdravotně těžce postižených občanů na Krnovsku je 1.667, z toho je na invalidní vozík upoutáno devadesát občanů.

Přímo v Krnově žije na šedesát vozíčkářů. Největší koncentrace osob s omezenou schopností pohybu a orientace na území města je v domě s pečovatelskou službou na Hlubčické ulici, v domově důchodců na Rooseveltově ulici a v nemocnici na ulici I. P. Pavlova.