Pro místní zemědělce jsou Dožínky příležitost vytáhnout ze stodol prastaré traktory a kombajny, a ukázat veřejnosti krásu veteránů. Nebýt šikovných nadšenců, už dávno by tyto nádherné stroje skončily ve šrotu. V průvodu samozřejmě nesměli chybět ani zástupci Slezských zemských drah, kteří se stejným nadšením udržují v provozuschopném stavu úzkorozchodné parní lokomotivy.

Závody dračích lodí na hladině Slezské Harty o víkendu 20. a 21. srpna 2022.
VIDEO: Do rytmu bubnu - dračí lodě přilákaly na Slezskou Hartu davy lidí

Vše začalo požehnáním v rudoltickém kostele sv. Kateřiny. Obřad v kostele zakončil společný zpěv české hymny "Kde domov můj" s varhanním doprovodem. U východu už byl připravený košt dožínkových koláčků z darů naší země. Pak se krojovaný dožínkový průvod s dechovkou zařadil za tažného koně, který si vykračoval v čele. Celá vesnice už byla vyzdobena balíky slámy, poutači z valníků a klasy kukuřice, která se zde hojně pěstuje. V průvodu mezi variacemi na české lidové kroje nechyběly ani odkazy na sudetoněmecký folklor, protože před válkou zdejší obyvatelstvo mluvilo německy.